Gå videre til innhold
Hydro iverksetter aluminiumspiloten på Karmøy

Pressemelding -

Hydro iverksetter aluminiumspiloten på Karmøy

Hydro besluttet i dag å investere i et pilotanlegg for uttesting av deres nye teknologi for produksjon av aluminium. Enova bidrar med 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte.

Enova vedtok sin investeringsstøtte i 2014, og denne ble godkjent av Eftas overvåkingsorgan ESA i 2015. Støtten fra Enova var en forutsetning for at Hydro nå kan bygge anlegget.

– Enova gikk inn i dette prosjektet fordi vi deler den samme drømmen som Hydro: at norske fortrinn som fornybar kraft, kompetanse og innovasjon blir brukt til å utvikle framtidens energi- og klimaeffektive industri. Investeringsbeslutningen til Hydro er med andre ord en veldig gledelig nyhet, både for oss og resten av verden. Norge kan nå bidra til at verdens aluminiumsproduksjon blir mer energieffektiv og klimavennlig, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter