Gå videre til innhold
Hurtiglading i Nordland: Enova prøver på nytt

Pressemelding -

Hurtiglading i Nordland: Enova prøver på nytt

Utlysningen om støtte til hurtigladere langs Kystriksveien og Lofoten endte ikke med utbygging. Nå gjør Enova et nytt forsøk på å fremskynde elbilsatsingen i Nordland og Namdalen.

Selv om elbiler utgjør en stadig økende andel av nybilsalget i Norge, går ikke utviklingen i samme tempo overalt. Enova tilbyr derfor støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder. Med Enovas forrige utlysning var målet å få på plass et grunnleggende ladenettverk langs viktige akser som Kystriksveien og Lofoten. Enova fikk imidlertid ingen kvalifiserte søknader på pakken som omfattet Kystriksveien, og bare én på pakken som inkluderte Lofoten.

Enovas støtte til hurtiglading er organisert som konkurranser hvor tilbydere konkurrerer om å bygge ut infrastruktur for hurtiglading av elbil i gitte områder etter gitte standarder. Det er konkurransen mellom søkerne som definerer hvilken støtte som må til for å utløse byggingen: det er enkelt sagt det laveste tilbudet som vinner. Når det – som i tilfellet med Lofoten-pakken – er kun én søker, har Enova to muligheter: avlyse konkurransen eller inngå forhandlinger med søkeren for å finne riktig støttenivå.

– Vi valgte å gå inn i forhandling med søkeren med ambisjon om å finne en løsning for utbygging i Lofoten. Etter en innledende dialog har vi nå imidlertid valgt å avlyse konkurransen for heller å komme raskere i gang med et nytt forsøk. Signaler både fra søker og andre aktører indikerer at det er interesse i markedet for en revidert utlysning, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

Dialogmøte i august

Med forbehold om utviklingen i koronasituasjonen og eventuell endring i smittevernregler inviterer Enova nå alle aktører som er interesserte i å få til en utbygging i disse områdene til et dialogmøte i Bodø den 27. august for å diskutere innholdet i den nye utlysningen.

Målet er å være på banen med en ny utlysning allerede i september, noe som muliggjør en tildeling rundt årsskiftet. Det betyr i så fall at hurtigladerne kan komme på plass i løpet av sommersesongen neste år.

Påmelding til møtet er åpnet på enova.no.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Dir. virksomhetsstyring og kst.dir. strategi og kommunikasjon 918 97 670

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.