Gå videre til innhold
Med 16.8 millioner kroner i støtte fra Enova kan Trøndelag fylkeskommune etablere ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. Foto: AtB
Med 16.8 millioner kroner i støtte fra Enova kan Trøndelag fylkeskommune etablere ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. Foto: AtB

Pressemelding -

Hurtigbåtene i Trondheimsfjorden kan bli utslippsfrie

Med 16.8 millioner kroner i støtte fra Enova kan Trøndelag fylkeskommune etablere ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter.


- Vi har et mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske inn 2030, da må alle typer skipsfart kunne omstilles lav- og nullutslipp. Hurtigbåter har høye utslipp av klimagasser, og omstillingen er helt i startgropa. Derfor er det viktig at noen går foran med prosjekter som dette. Det gir oss økt kunnskap og erfaring med ny teknologi. Vi skal være stolte av at vi i Norge får på plass noen av de første lav- og nullutslippsløsningene for slike fartøy, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Trøndelag fylkeskommune ønsker å skifte ut sine fossile hurtigbåter mellom Trondheim til Brekstad og Vanvikan med lav- og nullutslipps båter. Men for å få til dette må ladeinfrastrukturen være på plass.

- Hurtigbåter er energikrevende, og vi har liten erfaring med elektrifisering i dette segmentet. Dette prosjektet vil gi oss mer kunnskap om mulige teknologiske løsninger, sier Gunnel Fottland markedssjef Transport i Enova.

Rene batteriløsninger

I 2024 skal Trøndelag fylkeskommune ha oppstart av ny hurtigbåtkontrakt for Trondheimsfjorden. Her ønsker fylkeskommunen hurtigbåter med lav- eller nullutslippsløsninger. I første omgang er dette aktuelt for sambandene Trondheim- Brekstad og Trondheim- Vanvikan. Sambandet Trondheim- Kristiansund er mer krevende.

- Sannsynligvis kan strekningen fra Trondheim til Vanvikan og Brekstad hel-elektrifiseres med rene batteriløsninger.

Stort markedspotensial

Det er i underkant av 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. Disse båtene bruker mye drivstoff og har høye utslipp. Klimakur 2030 viser at potensialet for utslippskutt er rundt en halv million tonn CO2fram mot 2030.

- Det er derfor viktig at nullutslippsløsninger innføres der dette er mulig. Hurtigbåter er relevant både i Norge og internasjonalt, og det er et stort markedspotensial for leverandører av nullutslippsteknologi her. Batteridrift er å foretrekke, når det er egnet for det.

Mange ferjesamband har fått lademuligheter takket være Enova, men fortsatt er det mye som gjenstår for hurtigbåtsamband, forteller Fottland.

- I dag er det så liten erfaring med ladeinfrastruktur til ulike hurtigbåtsamband at det er vanskelig å fastslå hvilke løsninger som vil vinne fram. Prosjekter som dette er med på å ta oss et steg videre i denne utviklingen.

-Nå må vi gjennomføre

Fylkeskommunene er i Norge eneste offentlige innkjøper av hurtigbåttjenester og har dermed en viktig rolle i å sette statens ambisjoner om teknologiskifte ut i livet for dette fartøysegmentet.

-I Trøndelag har vi ambisjoner utover å tilby gode tjenester. Med hele hurtigbåt-prosjektet er vi med og skaper nye arbeidsplasser og kutter utslipp – ikke bare i Trøndelag, men i hele verden, for dette vil bli en ny standard for hurtigbåt. Dette er nok et steg i rett retning, sier Kristian Torve, utvalgsleder for Transport i Trøndelag fylkeskommune.

AtB AS, fylkeskommunens eget selskap for kjøp av kollektivtransporttjenester, planlegger kunngjøring av anbudet ved årsskiftet 2021/2022. Torve tror at tilsagnet fra Enova vil bidra til gode forutsetninger for elektrifisering i anbudet, og at det vil være opp til næringslivet om de ønsker å satse på dette.

-Vi har bestemt at vi skal være klimanøytrale i Trøndelag innen 2030, og nå er tiden for å diskutere målsettinger forbi. Nå må vi gjennomføre. Får vi på plass utslippsfrie hurtigbåter er vi et langt steg nærmere målet, og vi skaper samtidig mer aktivitet for verftene i landet vårt, avslutter Torve.

Avslutter program – støttet ladeinfrastruktur med over en milliard kroner

Dette var siste gang det var mulig å søke støtte til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester». Enova har de siste fem årene støttet ladeinfrastruktur for ferger, passasjerbåter og busser med over en milliard kroner.

- Dette programmet har vært en suksesshistorie for Enova. Vi har gjennom våre tildelinger bidratt til viktig ladeinfrastruktur for batterifartøy, til havs og til land. Årsaken til at vi avslutter programmet er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp i offentlige transporttjenester. Dette gjelder både til lands og maritimt, sier Fottland.

Hun forteller at Enova derfor endrer innsatsen og retter fokus i større grad mot videre teknologiutvikling.

Enova støtter i den siste tildelingen for programmet «Infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester» ladeinfrastruktur for hurtigbåter i Oslofjorden, Trondheimsfjorden og Ryfylke samt ladeinfrastruktur for elbusser i Oslo og på Haugalandet.

Fakta om tildeling til Trøndelag fylkeskommune:

Årlig energi- og klimaresultatet: 22,5 GWh

Årlig reduserte CO2-ekvivalenter: 5992 tonn CO2


Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.