Gå videre til innhold
Gjør det lettere for leietakere å stille miljøkrav

Pressemelding -

Gjør det lettere for leietakere å stille miljøkrav

Sammen med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har Enova utviklet en ny veileder for bedrifter og offentlige aktører som skal ut på leiemarkedet. Målet med veilederen er å få flere leietakere til å verdsette energi- og klimakvaliteter når de er på jakt etter nye lokaler.

– Vi vet at leietakerne er en viktig driver for et grønnere byggmarked. De største bedriftene stiller allerede strenge miljøkrav til sine lokaler. Samtidig viser våre undersøkelser at bevisstheten og kompetansen om energi og klima er veldig varierende. Det gjelder både blant leietakerne og næringsmeglerne. Ved å løfte opp energi og miljø blant kriteriene i kravspesifikasjonen, tror vi at det blir enklere å stille slike krav, sier seniorrådgiver Anders Solem i Enova.

Øker kompetansen

«Veilederen til kravspesifikasjon» ble lansert på Forum for næringsmeglere på torsdag. I tillegg til faktorer som er direkte relatert til energi og miljø, som for eksempel driftskostnader og materialvalg,inneholder veilederen også andre forhold som leietakere etterspør, som for eksempel fleksibilitet og adkomstmuligheter.

– En slik veileder har ikke eksistert tidligere. Veilederen vi har utviklet nå, er tenkt som et diskusjonsgrunnlag mellom megler og leietaker for å øke bevisstheten om kravene man stiller. Vi gir også råd om hvordan funksjonskrav kan formuleres for ulike ambisjonsnivåer. I tillegg har vi utarbeidet forslag til en enkel kravspesifikasjon for små leietakere som ikke bruker megler, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Miljøansvar

Enova og Grønn Byggallianse håper også at veilederen vil bidra til å øke miljøbevisstheten blant næringsmeglerne.

– Næringsmeglerne er leietakernes viktigste rådgivere, og må bidra til å løfte energi og klima høyere på agendaen. Flere og flere bedrifter er opptatt av miljø- og samfunnsansvar, og må forstå at hvilke lokaler de velger er med på å avgjøre hvordan de fyller dette ansvaret. Leietakerne vil trolig stille høyere og høyere krav på dette området, og meglerne må vise at de har den nødvendige ekspertisen. Da kan både leietakerne og meglerne bidra på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Solem i Enova.

Foruten Grønn Byggallianse og Enova, har Norsk Eiendom, Akerhus Eiendom og NGBC sittet i prosjektgruppen som har utviklet veilederen. Representanter fra Gjensidige, Hoegh Eiendom, DIFI, OPAK, DTZ, Entra, Malling&co og Wikborg Rein har også bidratt med innspill gjennom en egen referansegruppe.

Last ned veilederen her.

Kontaktpersoner:

Enova SF: Seniorrådgiver Anders Solem,  tlf. 479 01 109, anders.solem@enova.no

Grønn Byggallianse: Daglig leder Katharina Bramslev, tlf. 977 58 897, katharina.bramslev@byggalliansen.no

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale

Relaterte nyheter