Gå videre til innhold
Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Pressemelding -

Fyller Sør-Norge med hurtigladere

Enova skal gjøre det mulig å kjøre elbil også på langturer. Nå utlyser de bygging av hurtigladere mellom de største byene i Sør-Norge.

– Vi prioriterer i første rekke veier som har mye trafikk og et potensial for mange elbiler, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Fra Stavanger til Trondheim med elbil

Enova har valgt følgende strekninger for den første utlysingen:

  • E18 Oslo–Grenland–Kristiansand
  • E39 Kristiansand–Stavanger
  • E16 Sandvika–Bergen
  • RV7 Hønefoss–Gol og RV52 Gol–Borlaug
  • E6 Oslo–Trondheim
  • RV3 Kolomoen–Ulsberg

Totalt utgjør dette et veinett på over 200 mil. Flere av strekningene har hurtigladere i dag, men ikke mange nok for en trygg og forutsigbar ferdsel med elbil mellom byene.

Tett mellom stasjonene

– Vi stiller krav om minimum to lademuligheter per femte mil. Dette sikrer et grunnleggende ladetilbud som gjør at du kan bruke elbilen også på langturer. Da trenger du ikke lenger en annen bil enn elbilen, sier Kvam.

Alle skal kunne lade ved stasjonene, som vil være kompatible med alle typer elbiler. Elbilister skal også kunne benytte ladestasjonene uten å ha abonnement.

Konkurranse mellom utbyggerne

Enova vil la tilbyderne konkurrere om utbyggingen av hele strekninger.

– Slik bruker vi de offentlige midlene best mulig, samtidig som vi sikrer en rask og helhetlig utbygging. Samtidig tillater konkurranseformen oss å gi høyere støtte der hvor det er nødvendig. Vi er beredt til å bruke det som skal til for å få disse stasjonene på plass, sier Kvam.

Utbygging og flere utlysinger i resten av landet neste år

Enova ønsker å gi tilsagn innen nyttår. Byggingen av hurtigladere langs strekningene bør skje neste år. Alle aktuelle transportkorridorer, også Nord-Norge, vil være utlyst i løpet av 2016. Dette vil til sammen utgjøre strekninger på rundt 750 mil.

– Fremover sikter vi mot utlysninger om lag hver tredje måned. Dette gjør at ladeoperatørene får avklart om de får tilsagn på en utlysning før de leverer tilbud på neste. Samtidig gir det oss muligheten til å trekke lærdom og tilpasse konkurransene slik at de fungerer best mulig, sier Kvam.

Emner

Kategorier

Regions


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.