Gå videre til innhold
Fortum og Enova fyller Sør-Norge med hurtigladere

Pressemelding -

Fortum og Enova fyller Sør-Norge med hurtigladere

Strømselskapet Fortum kurerer rekkeviddeangsten til elbilister i Sør-Norge, når de nå skal fylle hovedfartsårene med hurtigladere. Enova bidrar med 10,5 millioner kroner i investeringsstøtte.

I høst lyste Enova ut første runde med bygging av hurtigladere langs nasjonale transportkorridorer i Norge. Fortum er nå gitt tilsagnet etter å ha levert søknader med laveste støttebehov for samtlige av de seks strekningene i utlysingen:

  • E18 Oslo–Grenland–Kristiansand får 12 nye hurtigladere
  • E39 Kristiansand–Stavanger får 9 nye hurtigladere
  • E16 Sandvika–Bergen får 20 nye hurtigladere
  • RV7 Hønefoss–Gol og RV52 Gol–Borlaug får 6 nye hurtigladere
  • E6 Oslo–Trondheim får 14 nye hurtigladere
  • RV3 Kolomoen–Ulsberg får 16 nye hurtigladere

Enova stiller krav om at det skal være minimum to lademuligheter per femte mil på de angitte strekningene. I alt 77 nye hurtigladere blir fordelt på 44 ulike steder. For 37 av stedene er det ingen lademuligheter i dag, på resten blir det utvidet fra én til to lademuligheter. Nøyaktig plassering av alle laderne vil være klar innen 1. mai. 

– Med denne tildelingen går ladeinfrastrukturen i Norge over i en ny fase. Vi ser fram til å gi elbilister en mye større frihet og en kur for rekkeviddeangst, når vi nå bygger ut ladestasjoner mellom de største byene i landet, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Langturer med elbil

Det er hurtigladere fra ulike operatører langs de fleste av strekningene allerede, men ikke mange nok for en trygg og forutsigbar ferdsel med elbil mellom byene.

– Å elektrifisere transportsektoren er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. Disse nye hurtigladerne vil sørge for et sammenhengende ladetilbud langs noen av de mest trafikkerte veiene i Sør-Norge. Når elbilen kan brukes også på langturer, trenger du ikke lenger en annen bil, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

De nye hurtigladerne blir kompatible med alle typer elbiler, og elbilister vil kunne benytte ladestasjonene uten å ha abonnement.

– Vi håper og tror denne utbyggingen vil bidra til å øke etterspørselen og utvikle markedet for lading av elbil. Vi er godt fornøyd med at det ble reell konkurranse på alle strekningene. Dette viser at det er investeringsvilje i markedet, og at konkurranseformen fungerer, sier Kvam.

De nye laderne skal være på plass innen 1. november 2016. Neste utlysingsrunde kommer i januar 2016.

Fortum samarbeider om utbyggingen med blant andre Ringerikskraft, Renault, McDonald’s og BKK. RBI Norge (Renault) dekker kostnaden for alle de mellomraske laderne.

Om Fortum

Fortum er et internasjonalt, børsnotert energiselskap. I Norge er aktivitetene konsentrert om salg av strømavtaler, solcellepanel og ladetjenester for elbil. Med Charge & Drive-nettverket er Fortum en av Norges største operatører av ladeinfrastruktur for elbil. Fortums ladenettverk finnes i Norge, Sverige og Finland, og består av over 200 hurtigladere og over 250 mellomraske og normale ladere.

Kontaktperson Fortum: Leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive, 907 45 215

Related links

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.