Gå videre til innhold
Fylkesvis fordeling av støtte fra Enova. Last ned høyoppløselig versjon nederst i saken.
Fylkesvis fordeling av støtte fra Enova. Last ned høyoppløselig versjon nederst i saken.

Pressemelding -

Flest Enova-millioner til Rogaland

I fjor tildelte Enova over 2 milliarder kroner som skal bidra til å realisere enn 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor. Sjekk hvilke prosjekter som fikk Enova-støtte i ditt fylke!

– Det er gjennom de mange små og store energi- og klimaprosjektene rundt omkring i landet at vi går fra ord til handling i den grønne omstillingen som skal ta Norge til lavutslippssamfunnet. I fjor hadde vi gleden av å bidra til å realisere energi- og klimaprosjekter i samtlige norske fylker og på Svalbard, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Følgende fylker fikk den samlet sett høyeste støtten fra Enova i fjor:

Sjekk prosjektene i ditt fylke

Hele prosjektlisten ligger ute på enova.no. Der kan du få full oversikt over hvilke prosjekter som fikk støtte fra Enova i 2017, og filtrere på sektorer, programtilbud og fylker og kommuner. Listene kan rangeres etter både støttebeløp og energi- og klimaresultater.

Trykk på fylkesnavnet i listen under for å gå direkte til en oversikt over prosjektene for det gitte fylket:

Fylke Samlet støtte Antall prosjekter
Akershus 162 mill.kr. 68
Aust-Agder 17,5 mill.kr. 20
Buskerud 169,2 mill.kr. 46
Finnmark 51,8 mill.kr. 17
Hedmark 25,5 mill.kr. 36
Hordaland 213,2 mill.kr. 77
Møre og Romsdal 218,7 mill.kr. 93
Nordland 63,2 mill.kr. 52
Nord-Trøndelag 24,2 mill.kr. 51
Oppland 35,2 mill.kr. 35
Oslo 229,7 mill.kr. 100
Rogaland 255,4 mill.kr. 87
Sogn og Fjordane 59,2 mill.kr. 25
Svalbard 0,4 mill.kr. 1
Sør-Trøndelag 44,4 mill.kr. 48
Telemark 188 mill.kr. 30
Troms 104,6 mill.kr. 30
Vest-Agder 34 mill.kr. 34
Vestfold 193,1 mill.kr. 39
Østfold 35,6 mill.kr. 33

Enova kan bistå media med kontaktpersoner i prosjektene som har fått støtte.

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Finansieringen skjer via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.