Gå videre til innhold
Stadig flere norske havner kan tilby landstrøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Enova går nå inn med statlig støtte til fire nye landstrømprosjekter i Tromsø, Harstad, Vågan og Nordfjord (foto: Enova).
Stadig flere norske havner kan tilby landstrøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Enova går nå inn med statlig støtte til fire nye landstrømprosjekter i Tromsø, Harstad, Vågan og Nordfjord (foto: Enova).

Pressemelding -

Fire nye landstrømprosjekter får Enovastøtte

Enova går inn med statlig støtte til fire nye landstrømprosjekter i Tromsø, Harstad, Vågan og Nordfjord. Det betyr at stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai.

– Skipsfarten skal kutte halvparten av sine klimagassutslipp innen 2030. Da er utbygging av landstrøm i norske havner et viktig steg på vegen. Nå ser vi en stadig bredere interesse fra næringen om å bidra til denne omstillingen og det er svært gledelig, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Følgende fire prosjekter får støtte:

Støttemottaker

Sted

Støttesum

Nordfjord Havn IKS

Landstrøm i Måløy havn

6 628 980

Vågan Havnevesen KF

Landstrøm Dampskipkaia, Svolvær

7 730 000

Harstad Havn KF

Landstrøm på Larsneset

2 424 000

Fjuel Tromsø AS

Utbygging Landstrøm Tromsø Havn, Prostneset Kai 8 - Høyspent

12 000 000

Sum

28 782 980

Landstrømanleggene skal være i drift innen juni 2023.

- Regjeringen arbeid med å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske bidrar til næringsutvikling og nye, grønne jobber. Gjennom satsingen på Enova bidrar regjeringen blant annet til at stadig flere norske havner kan tilby landstrøm til skip som ligger til kai, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

760 millioner kroner til 110 landstrømprosjekter

Dette var Enovas ellevte utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 110 landstrømprosjekter med drøye 760 millioner kroner. Fottland peker på at tendensen er helt tydelig: driften av landstrømanlegg blir stadig mer profesjonell gjennom at det etableres selskap som ser på landstrøm som sin forretningsmodell.

-Enovas oppgave er å bidra til at markedet endrer seg og velger lav- og nullutslippsløsninger. Landstrøm er et godt eksempel på dette. Vi ser at havner samarbeider om valg av landstrømsystem, de deler erfaringer, henter ut gevinster og bidrar til teknologiutvikling. Dette gir økt funksjonalitet i havnene som gjør det stadig lettere å velge landstrøm for både redere og havner, sier Fottland.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.