Gå videre til innhold
Fikk ikke tildelt hurtiglader-støtte i Lofoten og Finnmark

Pressemelding -

Fikk ikke tildelt hurtiglader-støtte i Lofoten og Finnmark

Enova utlyste i høst en konkurranse om utbygging av hurtigladere til elbil langs hovedfartsårer i Nord-Norge. Ingen kvalifiserte søknader kom inn, og dermed blir det ikke utbygging i denne omgang.

– Store avstander, spredt bebyggelse og få elbiler gjør det vanskelig å få økonomi i å drive hurtigladere lengst nord i Norge, selv om Enova har kunnet støtte inntil hundre prosent av investeringskostnadene. Dette førsøkte vi å bøte på ved å fire noe på kravene i konkurransen, blant annet i hvor tett det må være mellom lademulighetene. Likevel må vi bare registrere at det per i dag er for tidlig for markedet å bygge ut i Lofoten og Finnmark slik vi har forutsatt, og beklageligvis får vi ikke tildelt midler denne gangen, sier markedsdirektør Audhild Kvam.

Kvam ønsker samtidig å gi honnør til bransjen, især Fortum og Grønn Kontakt, for deres pågående arbeid med å etablere hurtigladere i Norge.

– De har begge en meget høy utbyggingstakt for tiden, blant annet knyttet til å ha vunnet i de tidligere konkurransene våre.

Ladestasjonene omfattet av de tre forrige konkurransene er enten allerede bygget eller under prosjektering og oppføring. Med unntak av Lofoten og Finnmark blir derfor nå de nasjonale transportkorridorene utrustet med hurtigladere slik Enova la opp til i 2015, inkludert hovedfartsåren fra Trondheim til Bodø og Tromsø. Det etableres dessuten stadig flere ladestasjoner uten støtte fra Enova.

Støttemuligheter også neste år

Enova bekrefter at de vil støtte hurtigladere til elbil også neste år, men understreker at formen på støttetilbudet ikke er klart ennå.

– Så langt har Enova støttet byggingen av 230 hurtigladere, noe som har gjort det enklere å kjøre elbil i store deler av Norge. Denne elektrifiseringen av persontransporten er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet, og noe vi vil fortsette å jobbe for, sier Kvam.

Emner

Kategorier

Regions


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.