Gå videre til innhold
Enova går inn med nærmere 25 millioner kroner i statlig støtte til fem nye landstrømprosjekter i Kristiansand, Ålesund, Stokmarknes, Helgeland og Florø.
Enova går inn med nærmere 25 millioner kroner i statlig støtte til fem nye landstrømprosjekter i Kristiansand, Ålesund, Stokmarknes, Helgeland og Florø.

Pressemelding -

Fem nye landstrømprosjekter får Enova-støtte

Enova går inn med statlig støtte til fem nye landstrømprosjekter i Kristiansand, Ålesund, Stokmarknes, Helgeland og Florø. Det betyr at stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai.

– Landstrøm er et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, og derfor er det veldig positivt at det er interesse for å bygge ut landstrømanlegg også i en tid hvor koronasituasjonen preger markedet. Dette er et tydelig signal fra næringen om at omstillingen til lavutslippssamfunnet fortsetter med uforminsket kraft, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Følgende fem prosjekter får støtte:

Støttemottaker

Sted

Støttesum

Kristiansand Havn IKS

Caledonien og Lagmannsholmen, Kr.sand

4 844 678

Ålesundregionens Havnevesen

Skansekaia, Ålesund

2 375 026

Helgeland Havn IKS

Helgeland Havn

9 500 000

Plug Holding AS

Stokmarknes

3 800 000

Fjord Base AS

Kai E 2021, Florø

4 312 000

Sum

24 831 704


– God klimapolitikk er god næringspolitikk. Grønn skipsfart er en av regjeringens viktigste satsinger i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og styrke den grønne konkurransekraften. Utbyggingen av landstrøm legger til rette for utslippsfrie havner og drift. Gjennom Enova støtter regjeringen aktører som er villige til å ta risiko for å utvikle en mer klimavennlig næring, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Landstrømanleggene skal være i drift senest februar 2023.

Støtter nødvendige tiltak både på sjø og land

Dette var Enovas tiende utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 105 landstrømprosjekter med over 730 millioner kroner. Fottland forteller at Enova ser en stor økning i antall fartøy som kan benytte seg av disse anleggene.

-Dette bidrar til at landstrømanleggene fortere kan bli lønnsomme investeringer. Forhåpentligvis vil dette igjen føre til en raskere utbredelse av tilbudet lands kysten. Videre ser vi at det har kommet nye aktører som spesialisere seg på bygging og drift av landstrømanlegg. Vi legger også merke til at det er et økende samarbeid mellom havner når det kommer til valg av landstrømsystem, noe som vil gjøre det lettere for redere å benytte seg av landstrøm, sier Fottland.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.