Gå videre til innhold
Oslo Havn, her med Revierkaia, får 32,4 millioner kroner i Enovastøtte til landstrømanlegg. Foto: Air Motion
Oslo Havn, her med Revierkaia, får 32,4 millioner kroner i Enovastøtte til landstrømanlegg. Foto: Air Motion

Pressemelding -

Fem nye landstrømprosjekter får 44,5 millioner kroner i Enovastøtte

Oslo Havn KF får til sammen 32,4 millioner kroner i Enovastøtte til bygging av landstrøm i hovedstaden. Landstrømanleggene rettes mot cruiseskip på Revierkaia og mot containerskip i Sydhavna. I tillegg går Enova inn med statlig støtte til tre andre anlegg langs kysten.

Dette er Enovas tolvte utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 114 landstrømprosjekter med over 800 millioner kroner.

- Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Landstrøm er i så måte et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Det er ekstra gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn til hovedstaden reduserer sine utslipp, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Følgende fem prosjekter får støtte:

Støttemottaker

Sted

Støttesum

Fjuel Tromsø AS

Utbygging av landstrømanlegg Troms Fryseterminal, Tromsdalen

2 050 000

Fjord Base AS

Landstrøm Kai D

3 200 000

Oslo Havn KF

Landstrøm til containerskip på Sydhavna

4 900 000

Frøya kommune

Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading

6 870 000

Oslo Havn KF

Landstrøm til cruiseskip på Revierkaia i Oslo

27 500 000

Sum

44 520 000

Landstrømanleggene skal være i drift senest desember 2023.

- Jeg er meget glad for at Oslo Havn prioriteres av Enova, både når det gjelder støtte til landstrøm for cruise og til containerskip. Oslo Havn har svært ambisiøse klimamål og skal redusere totalutslippene i havna med 85 prosent innen 2030. Enovas støtte vil være et viktig element når havnestyret skal beslutte om vi skal etablere landstrøm for cruise og containerskip, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Se oversikt over norske landstrømanlegg her

Skal evaluere landstrømprogrammet


Enova planlegger flere utlysninger på programmet i 2022. Samtidig vil statsforetaket evaluere landstrømsatsinga og vurdere fremtidig virkemiddelbruk i lys av markedsutviklingen.

-Skal vi ha effektive og treffsikre virkemidler, må vi lytte til markedet og gjøre tilpasninger underveis. Vi ser for eksempel et økende samarbeid mellom havner når det kommer til valg av landstrømsystem, noe som vil gjøre det lettere for redere å benytte seg av landstrøm. Nettopp slike forhold må evalueringen fange opp og diskutere betydningen av, sier Fottland.


Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.