Gå videre til innhold
Eramet Norway får 62,1 millioner kroner i Enovastøtte til et banebrytende biokarbonprosjekt. Foto: Eramet Norway
Eramet Norway får 62,1 millioner kroner i Enovastøtte til et banebrytende biokarbonprosjekt. Foto: Eramet Norway

Pressemelding -

Eramet Norway får 62,1 millioner kroner fra Enova til banebrytende biokarbonprosjekt

- Eramets pilotprosjekt er et spennende initiativ som viser vei for utslippskutt innen manganproduksjon både nasjonalt og globalt. Vi er avhengige av slik teknologiutvikling hos framoverlente bedrifter, for å kutte utslipp og opprettholde konkurransekraften til norsk industri i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Teknologigjennombrudd

Det er ingen andre i verden som bruker biokarbon i produksjon av manganlegeringer i store ovner i dag. Mangan forbedrer stålets egenskaper.

- Hvis Eramet Norways pilotprosjekt med biokarbon lykkes, så vil det være et teknologigjennombrudd. Dette vedtaket er i tråd med Enovas oppgave som er å støtte ny teknologi som vi vil trenge i lavutslippssamfunnet, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

370.000 tonn CO2

Eramet er et fransk gruve- og metallurgiselskap som gjennom sitt datterselskap Eramet Norway produserer ulike manganlegeringer ved sine smelteverk med ca. 530 ansatte i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda.

Hvis disse smelteverkene tar i bruk biokarbon/trekull i sin produksjon, kan selskapet redusere CO2-utslippene med ca. 370.000 tonn pr år. Det globale potensialet for reduksjon av fossilt CO2i manganproduksjon er på hele 32 millioner tonn.

- Det haster å få ned utslippene, og støtten fra Enova gir oss nødvendig risikoavlastning slik at vi nå kan skalere opp innsatsen. Å erstatte fossilt koks med bærekraftig biokarbon som reduksjonsmiddel i våre smelteprosesser er en sentral del av Eramet Norways klimaveikart, sier adm. direktør i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

Teknologigjennombrudd

Teknologien som pilotprosjektet baserer seg på er utviklet i en lang rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, samt industrielle forsøk. Ovnsdriften må optimaliseres siden biokarbon har andre egenskaper enn de fossile reduksjonsmidlene som benyttes i manganfremstilling i dag. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan avgass- og rensesystemene vil påvirkes av biokarbon.

-Bruk av biokarbon i denne prosessen stiller svært høye krav til denne råvarens fysiske og kjemiske egenskaper, og selskapet har nå lyktes i å ta frem biokarbonkvaliteter som vil testes og videreutvikles industrielt, sier Nakstad.

Klimanøytral prosessindustri

Eramet Norway satser på å introdusere nyutviklet og sertifisert biokarbon i ovnene allerede i slutten av neste år.

- Deretter skal vi kjøre industrielle tester for å lære oss å operere med minst 40 prosent biokarbon i våre prosesser i løpet av prosjektperioden, sier adm. direktør i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen.

- Dette prosjektet kan bidra til en klimanøytral manganindustri verden over, sier Nakstad. 


_______________________________________________________________________________

Om Eramet Norway

Eramet Norway, som er en del av det franske gruve- og metallurgiselskapet Eramet, har smelteverk i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal, samt en FoU-avdeling i Trondheim. Selskapet er en verdensledende produsent av manganlegeringer som er en viktig innsatsfaktor i fremstillingen av stål. Eramet Norway har en samlet omsetning på 5,6 mrd NOK (2020).

Om Enova:

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.