Gå videre til innhold
15 prosjekt får opp til en million kroner hver i støtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Ill: Østensjø
15 prosjekt får opp til en million kroner hver i støtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Ill: Østensjø

Pressemelding -

Enovastøtte til 15 hydrogenprosjekt i maritim transport

15 prosjekt får opp til en million kroner hver i støtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Forprosjektene skal bidra til å utvikle knutepunkter for hydrogenproduksjon langs norskekysten. Senere i år lyser Enova ut en større konkurranse om investeringsstøtte for slike knutepunkter.

-Det er gledelig å se at markedet viser en så stor interesse for denne satsingen. Hydrogen har et stort potensial innenfor maritim transport og nå har vi et godt grunnlag for å arbeide videre med å utvikle hydrogen til en kostnad som brukerne kan bære, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Langs skipsleden fra nord til sør

De 15 prosjektene fordeler seg langs skipsleden fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør. Nå får hver og en av disse mulighet til å arbeide ut sitt prosjekt enda mer detaljert.

-Forprosjektstøtten skal gi aktørene tid til å jobbe med markedsgrunnlaget samt utrede tekniske og finansielle løsninger som gjør at grønn hydrogen blir gjort tilgjengelig i maritim sektor, sier Nakstad. Han understreker betydningen av at Norge får etablert knutepunkt for hydrogenproduksjon langs kysten:

-Det er ikke regningssvarende å flytte hydrogen langt per i dag, og skal vi lykkes med å ta i bruk grønn hydrogen som energibærer for maritim sektor bør dette produseres lokalt. Da er det avgjørende å vite hvilket markedsgrunnlag man har.

Gjennomgående gode prosjekt

Enova har vurdert hvert prosjekt ut fra kvalitet, modenhet og hvilken gjennomføringsevne prosjektet kan skilte med.

-Det er gjennomgående gode prosjekt som får denne forprosjektstøtten. Det er helt tydelig at norske bedrifter og innovasjonsmiljø ønsker å bidra til omstillingen i maritim sektor, sier Sigmund Ø. Størset, seniorrådgiver i Enova.  

Totalt mottok Enova 29 søknader til utlysningen, hvorav altså 15 nådde opp i konkurransen om midler. Størset synes det er ekstra gledelig at både den totale mengden søknader samt de som får støtte, viser en stor geografisk spredning.

-Selskap og grupperinger fra hele landet har vist interesse for å delta. Vi tolker det som at aktørene ser mulighetsrommet for et potensielt hydogenmarked i hele kyst-Norge.

Hydrogenstrategi

Satsingen fra Enova treffer godt på Regjeringens veikart for hydrogen.

– Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Da vil hydrogen spille en viktig rolle. I veikartet for hydrogen lanserte vi derfor en ambisjon om å etablere fem hydrogenknutepunkter for transport sjøveien. Nå får 15 prosjekter støtte av Enova til å utrede produksjon av hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor. Det er et viktig steg på veien for å nå målet vårt, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

-For at vi skal nå de overordnede klimamålene våre og konkrete delmål for et hydrogenmarked, er vi helt avhengige av at det private næringslivet både vil og tørr å satse. Bedrifter over hele landet ser nå muligheter for lønnsomhet i lavutslippsløsninger- og markeder. Det er et resultat av regjeringens villet politikk med blant annet målrettet forskning og utvikling av bærekraftige løsninger de siste åtte årene. Jeg gleder meg til å følge utviklingen fremover! sier olje- og energiminister Tina Bru (H).Hard konkurranse om midlene

Men forprosjektet er bare forstadiet på Enovas hydrogensatsing. I desember tar statsforetaket sikte på å lyse ut en større konkurranse om investeringsstøtte til hydrogenproduksjon i maritim sektor. Her vil det også være mulig å delta for aktører som ikke har fått forprosjektstøtte.

-Vi ser en bred interesse i Norge for bruk av hydrogen i maritim sektor, og dermed for hydrogenproduksjon til dette kommende markedet. Vi regner derfor med at det blir knallhard konkurranse om midlene. Men slik må det være. Det viktigste nå er at vi realiserer hydrogenproduksjon til markedet gjennom de første knutepunktene langs kysten, slik at vi får demonstrert teknologi og bruk av hydrogen som nullutslipp drivstoff i skip sier Størset.

Enova setter av maks 150 millioner kroner i støtte per prosjekt til hovedkonkurransen og forventer at 2 – 4 prosjekt får investeringsstøtte.

Her er de 15 prosjektene:

Prosjekteier

Prosjekttittel

Plassering av knutepunkt:

Fylke

Borg Havn IKS

Hydrogenproduksjon Borg Havn

Fredrikstad

Viken

Glencore Nikkelverk AS

Forprosjekt hydrogenknutepunkt Agder

Kristiansand

Agder

Green H AS

Kristiansund Nærlokalisert hydrogenknutepunkt

Kristiansund

Møre og Romsdal

Green Industry Cluster Norway

Forprosjekt hydrogenknutepunkt Grenland

Grenland

Vestfold og Telemark

Htwo-Fuel AS

HTWO-FUEL - Hydrogenknutepunkt på Lutelandet

Lutelandet

Vestland

Hydro Hydrogen AS

Fuel for zero - leading maritime to zero-emissions

Hydrogen Solutions AS

Forprosjekt Hydrogenhub Egersund

Egersund

Rogaland

Hyfuel AS

Hydrogenknutepunkt på Fjord Base

Kinn

Vestland

Mosjøen og omegn Næringsselskap KF

Hydrogen-hub Helgeland

Mosjøen

Nordland

North Ammonia AS

North Ammonia sitt Arendalsprosjekt

Arendal

Agder

Norwegian Hydrogen AS

Etablering av maritime knutepunkt for hydrogen på Vestlandet

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

NTE Energi AS

Hydrogenknutepunkt Rørvik Fra pilot til marked

Rørvik

Trøndelag

Statkraft AS

Maritim Hydrogen HUB Mo i Rana

Mo i Rana

Nordland

Troms Kraft AS

Prosjekt Neptun - Grønn maritim drivstoffproduksjon i Tromsø

Tromsø

Troms og Finnmark

TrønderEnergi Kraft AS

Hydrogenknutepunkt Midt-Norge

Midt-Norge

Midt-Norge

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.