Gå videre til innhold
HEIA TOFTE: Pilotanlegget er planlagt bygd på Tofte i Hurum kommune (Illustrasjonsfoto: Enova)
HEIA TOFTE: Pilotanlegget er planlagt bygd på Tofte i Hurum kommune (Illustrasjonsfoto: Enova)

Pressemelding -

Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff

Enova går inn med 116,7 millioner kroner i støtte til et pilotanlegg som skal teste ut ny teknologi for produksjon av 2. generasjons flytende biodrivstoff fra trevirke. Statkraft og Södra er eiere av selskapet Silva Green Fuel, som skal bygge anlegget. Det fremtidige markedet for produktet er i første omgang tungtransport på vei.

- Det er en veldig god nyhet at Statkraft og Södra investerer i løsninger som kan bidra til omlegging fra fossil til fornybar energibruk i transportsektoren. Støtten fra Enova skal bidra til å verifisere og tilpasse den valgte teknologiløsningen i piloten sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Målet for pilotprosjektet er at man gjennom en fase med kontinuerlig drift kan teste og prøve ut teknologien, samt utvikle kompetanse og kunnskap for en eventuell realisering av et kommersielt anlegg. Pilotanlegget er planlagt bygd på Tofte i Hurum kommune.

Det dansk-canadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Byggingen starter i februar neste år og demonstrasjonsanlegget skal stå ferdig i løpet av 2019.Pilotenvil bidra til å redusere kostnader i neste trinn, og er et viktig steg på vei til kommersiell produksjon av flytende biodrivstoff fra trevirke.

Ønsker flere prosjekt

Enova ønsker velkommen flere prosjekt som kan føre til utvikling av ny teknologi som på sikt gir reduserte klimagassutslipp, redusert effektuttak eller bedret energieffektivitet, og som samtidig fører til kompetanseutvikling i virksomheter og teknologimiljø i Norge.

-Enova har en viktig rolle i å støtte utvikling og introduksjon av innovativ energi- og klimateknologi og redusere risikoen for de som går foran. Vi skal bidra til å realisere gode teknologiprosjekt som bringer oss nærmere løsninger for lavutslippssamfunnet, sier Nakstad.

Veitrafikken bruker omtrent 4 milliarder liter drivstoff årlig. Regjeringen har bestemt at omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk skal økes til 10 prosent i 2018. Stortinget har bedt om at omsetningskravet økes til 20 prosent innen 2020. 8 prosent av totalen skal være såkalt avansert biodrivstoff, som er basert på avfall og rester eller skogråstoff.

Pressekonferanse

Det inviteres til pressekonferanse fredag 15.desember klokken 14.15  i Lilleakerveien 4e (bygningen nærmest Lysaker stasjon). Statkraft og Södra orienterer om planene. Samferdselsministeren og administrerende direktør i Enova vil også være til stede.

Vel møtt!

Konvensjonelt og avansert biodrivstoff
Konvensjonelt biodrivstoff, eller 1. generasjon biodrivstoff, er ofte basert på råstoff som kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr, eks. mais, sukkerrør, raps, soya, palmeolje.
Avansert biodrivstoff, eller 2.generasjon biodrivstoff framstilles av rester og avfall, fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. Fra skogen kan det for eksempel benyttes greiner og topper (GROT) og lavere kvalitetstømmer

Kontaktpersoner:

Statkraft:

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad. Tel.: +47 901 86 310. E-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Seniorrådgiver Geir Fuglseth. Tel.: +47 913 70 572. E-post: geir.fuglseth@statkraft.com

Södra:

Catrin Gustavsson, Chef för innovation och nya affärer, Tel: +46(0)340633500

Christen Grønvold-Hansen, prosjektchef demoanläggningen, Tel: +46(0)706463337

Enova (se nedenfor)

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.