Gå videre til innhold
Enovaprisen til Hydro og Aspelin Ramm

Pressemelding -

Enovaprisen til Hydro og Aspelin Ramm

Åsmund Broli fra Hydro og Isak Oksvold fra Aspelin Ramm er to ildsjeler i norsk næringsliv som har utmerket seg spesielt i det grønne skiftet. Begge har imponert stort med sitt lidenskapelige engasjement og målrettet arbeid for energieffektivisering og miljøvennlig produksjon. For dette ble de hedret med Enovaprisen i kveld.

– Dette var helt uventet, sa Broli etter at han mottok prisen under Enovakonferansen i Trondheim tirsdag, og la raskt til at oppnådde resultater ikke er en soloprestasjon, men et resultat av godt samarbeid mellom Hydro og Enova.

Broli har vært ansatt i Hydro siden 1974, og har i dag ansvaret for fagområdet Intellectual Property Management, som består i å identifisere, sikre, beskytte og utnytte Hydros teknologiposisjoner på en best mulig måte. Hydro har alltid vært tydelig på viktigheten av å ha Enova med på laget, og Broli har gjennom sin posisjon og væremåte vært en drivkraft for samarbeidet som har resultert i mange spennende prosjekter.

Karbonnøytral innen 2020

Hydro har en visjon om å være karbonnøytral innen 2020 og å opprettholde sin posisjon som verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsselskap. Broli setter pris på anerkjennelsen, og sier at utmerkelsen betyr mye for ham og bedriften.

– For Hydro er dette en anerkjennelse av det systematiske arbeidet som nedlegges daglig mot å bli verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsprodusent. For meg er det et bevis på at hardt, målrettet og dedikert innsats bærer frukter, og at eldre arbeidstakere fortsatt kan levere, sier han med glimt i øyet.

Tydelig stemme for miljø

Direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, Isak Oksvold, er en annen ildsjel som ble hedret under den årlige Enovakonferansen. Oksvold har i flere år vært en tydelig stemme for miljø og energieffektivisering i næringseiendomsbransjen, og er en god ambassadør for Enova.

– Da Enova ringte meg, ble jeg tatt på sengen. Jeg trodde vel ikke på det, men ble selvsagt hoppende glad da jeg skjønte at jeg var en av prisvinnerne.

Aspelin Ramm er en innovativ bedrift med en stor portefølje med solide prosjekter innenfor energieffektivisering, samtidig som de har forbildeprosjekter som viser vei for selskapets framtidige satsninger.

– Enova er en svært seriøs og kompetent organisasjon. Det betyr selvsagt veldig mye å få denne typen anerkjennelse, både for meg som person og for selskapet. Det gir enda mer motivasjon til å gå løs på nye grønne utfordringer!

Om Enovaprisen

Enovaprisen deles ut hvert år under den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Prisen tildeles ildsjeler som har utmerket seg spesielt i miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon samt utvikling av ny energi- og klimateknologi. 

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 70 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.