Gå videre til innhold
Enova vil ha norske boligeiere med på klimadugnad

Pressemelding -

Enova vil ha norske boligeiere med på klimadugnad

(Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova vil ha norske boligeiere med på klimadugnad).

250 millioner kroner ligger og venter på boligeiere som gjennomfører energitiltak. Med VVS-bransjen på laget skal Enova sørge for at flest mulig får ta del i pengepotten.

-Investerer du i energitiltak i hjemmet, reduserer du energiutgiftene og øker bokomforten, samtidig som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Aldri har det vært enklere å få penger tilbake for energitiltak i hjemmet. Mens du tidligere måtte søke om støtte før du gikk i gang med tiltaket, er det eneste du trenger å gjøre nå å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene på enova.no. Da får du pengene du har krav på inn på konto.

- Vi har satt sammen en attraktiv meny bestående av 12 ulike energitiltak. Både de som oppgraderer boligen og de som bygger nytt kan benytte seg av Enovatilskuddet. Man kan også kombinere ulike tiltak, sier Kvam.

Les mer om Enovatilskuddet her.

Informasjonskampanje

Enovatilskuddet ble lansert i januar. En fersk undersøkelse TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Enova, viser at flertallet av de som eier bolig ikke har fått med seg nyheten.

-Det må vi gjøre noe med. Norske boligeiere har fått en ny rettighet som både de og samfunnet er tjent med at flest mulig benytter seg av. Her har både vi og de som selger og leverer energiløsninger en jobb å gjøre, sier Kvam.

Enovas første steg er å sparke i gang en større informasjonskampanje.

-Vi har bevisst brukt de første ukene av året på å forsikre oss om at registreringsportalen fungerer som den skal. Det gjør den, folk registrerer tiltak og får pengene utbetalt tre uker. Med den tryggheten i bunn, setter vi nå alle kluter til, lover Kvam.

Foruten annonsering i trykte og digitale medier, vil Enova blant annet sende ut brev til utvalgte boligeiere, og produsere salgsmateriell som de relevante bransjene kan benytte seg av.

Bransjen på hugget

Fagsjef Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen, håper og tror bransjen vil ta sin del av informasjonsjobben.

-Vi må være på hugget for å inspirere boligeierne til å ta smarte energivalg. Den nye tilskuddsordningen er mye bedre enn den gamle. Først og fremst kan man nå få støtte til flere tiltak, samtidig som selve støtten har blitt betydelig høyere. I tillegg har prosessen blitt forenklet. Tidligere oppfattet mange at det var tidskrevende å søke om støtte før man skulle i gang med rehabiliteringen. Nå kan man få tilbake penger etter at tiltaket er gjennomført, sier Knudsen.

Ifølge Enovas egne beregninger må omtrent 50 personer registrere sine energitiltak hver dag for at allede 250 millionene skal komme norske boligeiere til gode. Kvam mener det er en ambisiøs, men realistisk målsetting.

- Når folk får øynene opp for tilbudet og alle fordelene med å gjennomføre energitiltak, tror jeg de vil benytte seg av muligheten, sier Kvam.

Kontaktpersoner

Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova,
e-post: audhild.kvam@enova.no, mob: 951 37 086
Knut Olav Knudsen,Fagsjef, NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening,
e-post: knut.olav@vvs-foreningen.no, mob: 922 22 668

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.