Gå videre til innhold
VIL HA MER INNOVASJON: Enova etterlyser flere innovative energiløsninger i bygg. Bildet er tatt fra toppetasjen på Scandic Lerkendal i Trondheim. Hotellet har tatt i bruk en rekke innovative energiløsninger,
VIL HA MER INNOVASJON: Enova etterlyser flere innovative energiløsninger i bygg. Bildet er tatt fra toppetasjen på Scandic Lerkendal i Trondheim. Hotellet har tatt i bruk en rekke innovative energiløsninger,

Pressemelding -

Enova vil ha flere innovative energiløsninger i bygg

Den teknologiske utviklingen gir helt nye muligheter for smarte energiløsninger i bygg. Gjennom å støtte konseptutredninger skal Enova bane vei for at den nye teknologien blir tatt i bruk.

Nye løsninger for digitalisering og maskinlæring gjør det nå mulig å analysere store datamengder i sanntid. Dette kan brukes til å styre og regulere både byggets energiforsyning, temperatur, luftmengde og belysning.

– Dette vil gi helt nye muligheter for å utvikle helhetlige energiløsninger som kan redusere både energibruken og effektbehovet. Vi håper at framsynte aktører som er interesserte i å utforske disse mulighetene, benytter anledningen til å søke om støtte, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Spredningseffekt

Intensjonen med Enovas konseptutredningsstøtte er å øke kunnskapen om nye og innovative løsninger slik at disse kan vurderes på lik linje med mer tradisjonelle alternativ. Det bidrar til at den økonomiske risikoen blir mindre, og forhåpentligvis til at flere gode løsninger blir tatt i bruk.

– Kunnskapsdeling er viktig for at de gode løsningene skal spre seg raskere. Derfor har vi satt som krav at alle konseptutredninger vi støtter skal gjøres offentlige, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova..

Enova har støttet i alt 27 konseptutredninger siden programmet ble lansert for ett år siden. Så langt har støtten gått til løsninger mellom bygg og utenpå bygg, mens den nye konkurransen som har frist 1. mai vil prioritere løsninger inne i bygg.

– Vi ser ikke bare etter spennende løsninger for måling og styring, men også for ventilasjon, klimatisering, lagring og belysning for å nevne noen eksempel. Alle energirelaterte løsninger vil bli vurdert i konkurransen, sier Sivertsen.

Bygger lavutslippssamfunnet

Søkerne som når opp i konkurransen kan få dekket halvparten av kostnadene til konseptutredningen, med en maksgrense på 1 million kroner. Enova mener det er viktig å stimulere til økt teknologiutvikling i den norske eiendomsbransjen.

– Innen Norges grenser kan ny teknologi redusere både energi- og effektbehov. Slik frigjør vi energi som trengs for å bygge lavutslippssamfunnet. Teknologi og konsepter vi er med på utvikle her hjemme, kan også spille en viktig rolle globalt, hvor bygg står for 40 prosent av klimagassutslippene, sier Sivertsen.

PS! Du kan høre mer om Enovas støtteprogram til konseptutredning på Byggedagene 30 mars der utviklingsdirektør Øyvind Leistad deltar i en samtale om innovative energiløsninger i bygg og områder. Mer informasjon om støtten finnes på enova.no .

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.