Gå videre til innhold
Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner. Yara på Herøya utenfor Porsgrunn er ett av de tre (Foto: Frode Heiland)
Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner. Yara på Herøya utenfor Porsgrunn er ett av de tre (Foto: Frode Heiland)

Pressemelding -

Enova støtter tre industriprosjekter med over 1 milliard norske kroner. Hydrogen er klimaløsningen i alle prosjektene.

Aktørene bak prosjektene som får støtte fra Enova er Yara Norge AS (inntil 283 millioner kroner), Tizir Titanium & Iron AS (inntil 261 millioner kroner) og Horisont Energi AS (inntil 482 millioner kroner).

- Veien mot nullutslippsframtida krever store klima- og industripolitiske grep. Regjeringen vil at Norge skal lykkes med å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. For å få til dette må grønn omstilling gjøres til vår fremste vekststrategi. Da er vi avhengige av aktører som satser på løsninger som bidrar til å kutte utslipp og skape jobber. De tre hydrogenprosjektene som får støtte i dag er gode eksempler på nettopp dette, og de viser på en god måte hvordan Enova fungerer som fødselshjelp for å få ny klimavennlig teknologi ut i markedet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Denne tildelingen er i tråd med Enovas mandat som er å støtte de som går foran og tar risiko gjennom å utvikle ny teknologi. Disse prosjektene bidrar til en satsing på utvikling av løsninger for hydrogen til industrielle formål i Norge, med potensial for spredning av teknologi og læring globalt, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Stor satsing på hydrogen

Hydrogen anses som en potensielt viktig del av løsningen for 2050. Enova skal bidra til den nødvendige teknologiutviklingen, for å ta Norge til lavutslippssamfunnet i 2050 og utviklingen av null- og lavutslippsteknologi i industrielle prosesser prioriteres høyt.

Sammen med Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Gassnova har Enova med disse tilsagnene støttet prosjekter innen hydrogen med totalt 1,6 milliarder kroner i 2021. Det vil utløse over to milliarder i investeringer fra næringslivet.

- Samlet er dette en stor satsing på utvikling av hydrogen som klimaløsning, særlig i industrien og maritim sektor. Dette er prosjekter som kan ta ned barrieren for de som kommer etter, sier Nakstad.

Norges første bidrag til IPCEI Hydrogen

Prosjektene til Tizir og Horisont Energi innstilles også som norske bidrag til IPCEI Hydrogen. Det er en felles-europeisk strategisk satsing for å bygge opp samlede europeiske verdikjeder for hydrogen. Dette for å ta et globalt lederskap innen hydrogen som klimaløsning.

- Enova har jobbet med prosjekter inn mot IPCEI Hydrogen i ett år. Vi er svært glade for at vi nå kan annonsere at disse to prosjektene innstilles til støtte gjennom ordningen, og at vi kan være med å løfte den felles-europeiske satsingen, sier Nakstad.

Det er for alle tre prosjektene en forutsetning at støtten godkjennes av ESA, før den endelig kan deles ut av Enova.

Disse prosjektene får støtte fra Enova:

Yara Norge AS: Yara skal gjennomføre et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel basert på fornybar kraft og hydrogen produsert ved vannelektrolyse, i stedet for fra naturgass som i dag. Prosjektet vil gjennomføres ved Yaras anlegg på Herøya utenfor Porsgrunn. Dette vil være et viktig steg for Yara mot å kunne produsere gjødsel uten utslipp i fremtiden. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes med inntil 283 millioner kroner fra Enova.

TiZir Titanium and Iron AS: Tizir skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt som skal lede fram til bruk av hydrogen i stedet for kull til forreduksjon av ilmenitt ved smelteverket i Tyssedal. Gjennom prosjektet vil det utvikles ny teknologi som gjør at Tizir i fremtiden kan bygge et fullskala-anlegg hvor de erstatter 85 prosent av kullforbruket med hydrogen. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes med inntil 261 millioner kroner fra Enova.

Horisont Energi: Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest i Finnmark. Prosjektet vil ta i bruk ny og energieffektiv teknologi og gjennomføres av et fellesforetak som skal etableres sammen med Equinor og Vår Energi.

Anlegget vil produsere 1 million tonn ammoniakk per år. CO2 skal transporteres til et fremtidige karbonlager Polaris for permanent deponering. Les mer om prosjektet her.

Prosjektet støttes med inntil 482 millioner kroner fra Enova.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Vidar Pedersen

Vidar Pedersen

Leder kommunikasjon og markedsføring 982 32 599
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966
Anita Fossdal

Anita Fossdal

Seniorrådgiver Prosessindustri og karbonfangst +47 982 43 961

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.