Gå videre til innhold
Arkivfoto fra Enovakonferansen i januar hvor representanter for kraftselskapene og Enova hadde møte om utbyggingen av hurtigladere i Troms og Finnmark. (Foto: Kilian Munch/Enova)
Arkivfoto fra Enovakonferansen i januar hvor representanter for kraftselskapene og Enova hadde møte om utbyggingen av hurtigladere i Troms og Finnmark. (Foto: Kilian Munch/Enova)

Pressemelding -

Enova støtter områdeutbygging av hurtigladere i Troms og Finnmark

F.v. Per Erik Ramstad (Alta Kraftlag), Oddbjørn Samuelsen (Repvåg Kraftlag), Erling Martinsen (Ymber), Astrid Lilliestråle (Enova) og Stein Mathisen (Varanger Kraft).

Alta Kraftlag og Ymber skal bygge ut syv ladesteder for hurtiglading i Troms og Finnmark, med Ishavskraft som partner på driftssiden. Enova dekker prosjektkostnadene på rundt 16,5 millioner kroner.

– Disse utbyggingene er viktig for å få på plass et grunnleggende ladetilbud i en del av landet som frem til nå har manglet dette. Det er derfor veldig positivt at kraftlagene i regionen har gått sammen for å realisere en utbygging, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

Det skal etableres ladesteder i Alta, Masi, Kautokeino, Burfjord, Storslett, Birtavarre og Øksfjord. Hvert ladested får én lader på minimum 150 kW, én på 50 kW og to ladere på 22 kW. Kabler dimensjoneres for oppgradering til 300 kW på sikt.

Lokalt samarbeid

– For oss er dette en viktig samfunnsoppgave, og vi er stolte over å ha fått på plass et lokalt samarbeid som tar ansvar for å få dette ladenettverket realisert. Vi samarbeider med Ymber om utbyggingen, mens Ishavskraft skal stå som operatør av hurtigladerne. Målsettingen vi jobber etter er å få disse laderne på plass i løpet av året, sier adm.dir. Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag.

– Ishavskraft skal sørge for at ladestasjonene tilbyr fornybar energi fra nordnorske kraftverk, og vi er svært glade for at kraftselskapene har invitert oss med. Sammen bidrar vi til arbeidet mot et mer fornybart og fullelektrisk Norge, sier adm.dir. Stig A. Hanssen i Ishavskraft.

Legger til rette for miljøvennlig transport også i nord

– Norge er verdensledende på elbiler, og vi ligger godt an til å nå målet vårt om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025. Dessverre har vi ligget etter i Troms og Finnmark fylke på grunn av manglende lademuligheter. Jeg har vært opptatt av at vi skal ha støtteordninger som legger til rette for miljøvennlig transport også i nord, og er veldig glad for den støtten vi deler ut i dag. Nå blir det enklere å kjøre elektrisk også i Troms og Finnmark, og det vil føles tryggere for mange å investere i en elbil, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).


FAKTA OMRÅDEUTBYGGING AV LADEINFRASTRUKTUR I TROMS OG FINNMARK

Enova utlyste i fjor en konkurranse om en samlet områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil i Troms og Finnmark. Utlysningen ble delt inn i 3 områdepakker, med til sammen 25 ladesteder.

Enova mottok én søknad per områdepakke fra en og samme søker: Fortum. Konkurransene er organisert slik at det er konkurransen mellom søkerne som avgjør hvilken støtte som er nødvendig for å utløse byggingen: det er det laveste tilbudet som vinner. Når det – som i dette tilfellet – er kun én søker, stiller det seg annerledes. Enova har da anledning til å inngå forhandlinger med søkeren for å finne riktig støttenivå. For likevel å kunne bidra til en utbygging i Troms og Finnmark valgte Enova å benytte seg av denne muligheten.

Underveis i prosessen initierte Fortum en overføring av søknadene til tre av de lokale kraftlagene i Troms og Finnmark. Det er den ene av disse områdepakkene som Enova nå innvilger støtte til Alta Kraftlag for. Enova vil fatte vedtak om de to andre pakkene så raskt det lar seg gjøre.

Emner

Kategorier

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Dir. virksomhetsstyring og kst.dir. strategi og kommunikasjon 918 97 670

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.