Gå videre til innhold
Renevo AS får 60 mNOK i Enovastøtte for å bygge et nytt produksjonsanlegg for biogass ved fabrikken i Etne. Det vil også bli produsert flytende biogen CO2 ved anlegget. Foto: Renovo
Renevo AS får 60 mNOK i Enovastøtte for å bygge et nytt produksjonsanlegg for biogass ved fabrikken i Etne. Det vil også bli produsert flytende biogen CO2 ved anlegget. Foto: Renovo

Pressemelding -

Enova støtter nytt anlegg for biogassproduksjon i Etne med 60 millioner kroner

Det er Renevo AS som har søkt Enova om støtte til etablering av det nye produksjonsanlegget for biogass. Det vil også bli produsert flytende biogen CO2 ved anlegget.

- Dette er et prosjekt av industriell skala, som har potensial for å bli et forbildeprosjekt for bransjen. For Enova er det vesentlig at de innovative teknologiene eller løsningen som inngår i prosjektene kan spres i markedet og bidra til økt lønnsomhet, sier Oskar Gärdeman, Enovas markedssjef for vare- og energiproduksjon.

Adm. direktør i Renevo Jan Kåre Pedersen er glad for støtten fra Enova:

- Vi er glade for at Enova ser vårt prosjekt som så interessant at de har valgt å støtte oss. Dette vil bli et viktig industrielt referanseprosjekt for fremtidige biogassutbygginger, og en stor motivasjon for videre arbeid i Renevo.

Høster erfaring fra demo-prosjekt
Renevo AS leverer i dag naturgass til så vel private som aktører i næringslivet. På Stord er de med Enovas støtte i full gang med et anlegg. Her bygges også et anlegg for biogassproduksjon. Erfaringer og kunnskap fra dette prosjektet har vært sentrale i utforming av biogassanlegget i Etne-prosjektet.

-Tildelingen fra Enova er utløsende for prosjektet Etne. Støtten fra Enova i form av tildelingen er også avgjørende for at Renevo nå beslutter å gå i gang med detaljplanleggingen av biogassanlegg nummer tre i Renevos regi, sier Jan Kåre Pedersen.

Teknologien er den samme for begge anleggene. Kjerneelementene er reaktorer fra det norske selskapet Antec AS samt integrert oppgradering og flytendegjøring av biogass og CO2 som leveres av det franske selskapet Cryo-Pur.

Bruttoproduksjonen for anlegget i Etne anslås til å bli ca. 109 GWh, mens fratrukket energiforbruk i prosessen er netto energiresultat beregnet til 93 GWh/år.

Innovative prosjekter

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Det gjør Enova gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen. Biogass har vært et satsingsområde for Enova lenge og nylig spisset Enova programmet “Støtte til biogass” mot innovasjon.

- Vårt program “Støtte til biogass” er rettet mot aktører som har innovative løsninger og gjennomføringsevne. Prosjektene skal i stor grad være "gryteklare". Det er Etne-prosjektet et godt eksempel på til tross for at det er støttet på det gamle programmet, sier Gärdeman.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716
Trond Bratsberg

Trond Bratsberg

Senior markedsrådgiver Vare- og energiproduksjon 456 64 720

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.