Gå videre til innhold
Petrokjemibedriften INOVYN skal bygge en av landets første hydrogenfabrikker basert på vannelektrolyse på Rafnes i Vestfold og Telemark. Enova støtter forprosjektet med 10 mNOK (foto: INOVYN)
Petrokjemibedriften INOVYN skal bygge en av landets første hydrogenfabrikker basert på vannelektrolyse på Rafnes i Vestfold og Telemark. Enova støtter forprosjektet med 10 mNOK (foto: INOVYN)

Pressemelding -

Enova støtter INOVYNs hydrogenprosjekt med ti millioner kroner

Petrokjemibedriften INOVYN har planer om å bygge en av landets første hydrogenfabrikker basert på vannelektrolyse på Rafnes i Vestfold og Telemark. Nå får forprosjektet ti millioner kroner i støtte fra Enova.

-Produksjon av grønt hydrogen er en av de beste mulighetene vi har til å skape et mer bærekraftig globalt lavkarbonsamfunn. Prosjekt Aquarius, på Rafnes, er en viktig del av INEOS strategi for å ta en ledende rolle i å utvikle industriell storskala hydrogenproduksjon», sier administrerende direktør i INOVYN Geir Tuft.

- Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi. Utslippsfri hydrogen er en energibærer som har potensial for å spille en viktig rolle i lavutslippssamfunnet og som kan bidra til at norsk industri når klimamålene for 2050, sier Nils Kristian Nakstad adm. direktør i Enova.

– Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Her har vi et prosjekt som vil redusere norske utslipp, samtidig som det bidrar til viktig teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner i produksjon av grønt hydrogen. Vi er helt avhengig av at innovative aktører som INOVYN går foran for at hydrogen i fremtiden skal bli et konkurransedyktig alternativ, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Grønn hydrogen
INOVYN er en del av norsk petrokjemisk industri som produserer kaustisk soda og klor på Rafnes. Selskapet planlegger å bygge en 20MW elektrolysør som skal produsere rent hydrogen ved hjelp av elektrolyse av vann, basert på grønn elektrisitet. Prosjektet vil gi en reduksjon på minst 22.000 tonn CO2pr år og vil redusere karbonavtrykket til INEOS virksomhetene i Norge.

- Aquarius blir vårt første store hydrogenprosjekt og et viktig steg på veien mot INEOS mål om å eliminere klimagassutslipp innen 2050, kommenterer Geir Tuft.

- Vi i Enova støtter de som går foran i teknologiutviklingen. Norsk industri har allerede gjort mye for å redusere klimagassutslippene sine og for mange krever ytterlige kutt en langsiktig og strategisk satsing på ny teknologi. Dette er INOVYN et godt eksempel på, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.

Vil kreve innovasjon
Teknologiutviklingen i prosjektet ligger i å integrere vannelektrolysøren uten å forstyrre kjerneprosessen. Prosjektet krever at individuelle teknologier som vannelektrolyse, oksyklorering og brenselssystemet er samstemt. Dette vil kreve innovasjon, testing, utvikling av nye modeller og systemer for prosesskontroll.

- Det er i dag ikke lønnsomt å produsere grønn hydrogen. For at dette skal bli konkurransedyktig teknologi fremover, må både investerings- og driftskostnader reduseres, sier Nakstad.

Hydrogen til transportsektoren

I første omgang støtter Enova forprosjektet med ti millioner kroner. Det går ut på å forberede et hovedprosjekt som går ut på å kjøpe inn en elektrolysør for å produsere hydrogen og oksygen. Som en del to til hovedprosjektet vil de i tillegg til å bygge elektrolysøren også se på muligheten for å produsere hydrogen til transportsektoren.

Europeisk satsing

INOVYNs morselskap, INEOS, er involvert i flere prosjekter over hele Europa for å utvikle rent hydrogen. Selskapet har allerede en vesentlig hydrogenproduksjon.

-Aquarius er det første i en serie av spesifikke prosjekter som til sammen utgjør et veldefinert veikart for avkarbonisering av våre fabrikker i Norge. Vi ønsker å redusere CO2 utslippene raskt med et mål om minimum 30% reduksjon i 2030 vs 2020. Støtten fra Enova er avgjørende for å utvikle og finne løsninger og håndtere de tekniske risikoene knyttet til disse prosjektene, sier Rodney Ishak, fabrikkdirektør for INOVYN i Norge.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.