Gå videre til innhold
Selskapet Celsa får 121,4 mNOK i Enovastøtte til å bygge en ny valseovn ved produksjonsanleggene i Mo i Rana. (Foto: Celsa)
Selskapet Celsa får 121,4 mNOK i Enovastøtte til å bygge en ny valseovn ved produksjonsanleggene i Mo i Rana. (Foto: Celsa)

Pressemelding -

Enova støtter bruk av hydrogen i produksjon av armeringsstål med 121,4 millioner kroner

HYDROGEN: Selskapet Celsa Armeringsstål AS får støtte fra Enova til å bygge en ny valseovn ved produksjonsanleggene i Mo i Rana.

- Fornybar hydrogen har et betydelig potensial for å redusere klimagassutslippene i industrien, så vel som i transportsektoren. Dette er et prosjekt som kan ta Celsa nærmere målet om nullutslipp i 2050 og som kan bidra til nødvendig teknologiutvikling, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

- Dette tiåret skal vi mer en halvere norske utslipp sammenlignet med 1990, og Celsa er en bedrift som jobber for å ta oss mot dette målet. I dag får Celsa støtte til å ta i bruk hydrogen som erstatning for fossil gass ved anlegget sitt i Mo i Rana, et godt eksempel på omstillingsevne vi trenger i norsk industri. Hydrogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet, og jeg vil gjerne gratulere Celsa og Mo i Rana med dette grønne prosjektet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

100 % hydrogen

Celsas nye valseovn vil kunne bruke opptil 100 prosent hydrogen. Prosjektet består av ny ovn, nye brennere og nytt styringssystem.

-Dette prosjektet er viktig for at Celsa skal nå sine klimamål, sier Susanne M. Nævermo Sand, Head of Sustainability & Strategy CELSA Nordic/ prosjektleder for hydrogen etablering hos CELSA Armeringsstål. 

-Teknologien vi i CELSA trenger som kan levere kraften som trengs for vår drift på 100 % hydrogen, finnes ikke i verden i dag. Vi vil derfor bli ledende teknologisk på grønn omstilling når dette står klart. Prosessen krever ekstrem innovasjonskraft fra flere av våre samarbeidspartnere og har en høy spredningseffekt både inne stålindustrien, men også andre aktører innen prosessindustrien. Med hydrogen som drivstoff i valseverket i Mo i Rana kan vi eliminere våre egne utslipp fra valseprosessen, noe som vil redusere det totale CO2-utslippet fra produksjonsprosessen i Mo med rundt 60%. Dette vil være et solid skritt fremover i det grønne skiftet, sier Sand.

Trenger ny teknologi

Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi, for at Norge skal kunne nå klimamålene for 2050. Norsk industri står dag for 23 prosent av Norges klimagassutslipp.

- I global sammenheng produserer norsk industri allerede med et lavt klimafotavtrykk, men det er ikke rom for industriens klimagassutslipp hvis vi skal nå klimamålene. Det er derfor nødvendig med store utslippskutt i årene framover. Her kan fornybar hydrogen bli en av flere løsninger, sier Nakstad.

Hydrogensatsing

Støtten til Celsa er en del av en stor satsing på fornybar hydrogen fra Enova. Målet er å bidra til en sammenhengende verdikjede for fornybar hydrogen fra produksjon til sluttbruker. Til lands og til sjøs. Det siste halvåret har Enova støttet hydrogenprosjekter i industri og i maritim sektor med over 2,2 milliarder kroner.

- Det finnes i dag mange prosjekter over hele landet som planlegger å produsere, distribuere og bruke hydrogen produsert med lave eller ingen utslipp. De fleste av disse er fortsatt i startfasen. Det er risikabelt å gå først i teknologiutviklingen og det er årsaken til Enovas satsing på dette området. For vi når ikke klimamålene uten ny teknologi, sier Nakstad.

Les mer om Enovas satsing på hydrogen på enova.no

OM ENOVA:

Enova støtter morgendagens energi- og klimateknologi, for at Norge skal nå klimamålene for 2050. I 2021 delte Enova ut 4,4 milliarder kroner til over 5500 smarte energi- og klimatiltak. Enova forvalter klima- og energifondet og er et statsforetak eid av Klima og energidepartementet. Enova er lokalisert i Trondheim og har i overkant av 80 ansatte.

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.