Gå videre til innhold
Ill.: Enova
Ill.: Enova

Pressemelding -

Enova støtter 18 landstrøm-forprosjekter

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner.

– Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt kan gi bedre beslutningsgrunnlag for å kunne bygge landstrømanlegg som blir lønnsomme i drift. Sluttrapporten fra forprosjektet vil dessuten gi den dokumentasjonen som trengs om aktørene ønsker å søke oss om støtte til selve infrastrukturen etterpå, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Forprosjektstøtten skal bidra til sunne forretningsmodeller og bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører. Forprosjektene vil avklare spørsmål som hvem som faktisk skal bruke anlegget, hvor mye strøm som trengs og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet.

Atten vinnerprosjekter

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha med oss skipsfarten, og det er oppløftende at så mange havner vurderer å ta i bruk landstrøm. For innen 2030 må det være vanlig for skip å koble seg til dette når de ligger til kai, og jeg håper at mange av disse prosjektene realiseres, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Disse er i dag tildelt forprosjektstøtte:

Støttemottaker Støtte
Gassco AS 500 000 kr
Helgeland Havn IKS 444 000 kr
Husøyveien 135 AS 498 000 kr
Kirkenes Havn Sør-Varanger KF 241 500 kr
Kristiansand Havn KF 226 500 kr
Larvik havn 414 000 kr
Lyse AS 500 000 kr
Lyse AS 500 000 kr
Mo i Rana Havn KF 500 000 kr
Molde og Romsdal Havn IKS 142 500 kr
Nordfjord Havn IKS 400 500 kr
Oslo Havn KF 396 250 kr
Oslo Havn KF 500 000 kr
Plug Holding AS 83 750 kr
Plug Holding AS 237 500 kr
Stranda Hamnevesen KF 480 000 kr
Troms Kraft AS 500 000 kr
Vågan havnevesen KF 499 500 kr
Totalt 7 064 000 kr

Støtter nødvendige tiltak både på sjø og land

Enova tilbyr i alt tre nye støttetilbud som sammen skal bidra til å bygge et levedyktig marked for landstrøm i norske havner: I tillegg til forprosjektstøtten støtter Enova etablering av landstrømanlegg, og tilbyr også støtte til redere som ønsker å klargjøre fartøyene sine for å kunne ta imot landstrøm.

Neste søknadsfrist for støtte til forprosjekt er 1. september. Muligheten for å søke åpnes i løpet av sommeren. 

Related links

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.