Gå videre til innhold
F.v. adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova, adm.dir. Håvard Wollan i Biokraft og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
F.v. adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova, adm.dir. Håvard Wollan i Biokraft og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Pressemelding -

​Enova-støtte skal gjøre verdens største fabrikk i sitt slag enda større

Verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass skal bli enda større. Enova bevilger 48,6 millioner kroner i støtte for å utvide produksjonskapasiteten hos Biokrafts anlegg på Skogn. Den økte mengden biogass skal brukes til å redusere klimagassutslippene til Hurtigruten.

- Støtten fra Enova er et nødvendig og viktig steg mot en oppskalering av produksjonen vår, og også et viktig skritt for norsk biogassproduksjon som sådan, sier administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft AS.

Biokraft har 19 ansatte, med hovedkontor i Trondheim, og produksjonsanlegg ved Norske Skog på Skogn. Biogassanlegget på Skogn har tidligere fått til sammen 82 millioner kroner i fra Enova og har produsert biogass siden 2018. Dagens anlegg produserer årlig 125 GWh biogass, basert på restavfall fra Norske Skog, slakteavfall fra oppdrettsanlegg, og husdyrgjødsel fra bønder på Innherred. Den flytende biogassen benyttes i all hovedsak som drivstoff i busser og lastebiler.

Hurtigruten

Den planlagte oppskaleringen vil øke produksjonen med ytterligere 40 GWh. Det aller meste av den flytende biogassen skal brukes som drivstoff på flere av Hurtigrutens skip som et ledd i å redusere klimagassutslippene. Det vil være første gang at biogass brukes i en så stor skala i skipsfart. Biokraft jobber nå med å ferdigstille de siste avtalene og lånefinansieringen, som må være på plass før byggingen av det nye anlegget kan starte.

- Koronasituasjonen kan naturligvis forsinke denne prosessen, men vi opplever en økende interesse i markedet for biogass, og har stor tro på at vi kommer i mål i løpet av relativt kort tid, sier Håvard Wollan i Biokraft.

Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad mener også at dette prosjektet har gode forutsetninger for å lykkes.

- Biogass kan spille en viktig rolle i å redusere klimagassutslipp både i landtransport, maritim transport og industrien. Det er fremdeles en del utfordringer som må løses for at markedet for biogass kan fortsette å vokse, men Biokraft har vist de også kan gjøre butikk av dette. Avtalen med Hurtigruten er et eksempel på at den omstillingen vi er i gang med kan øke betalingsviljen for denne fornybare energikilden.

Kontaktperson Biokraft AS: Håvard Wollan, Adm.dir./CEO, epost: hw@biokraft.no, tlf. 92883383

Kontaktpersoner Enova SF: Se nedenfor

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.