Gå videre til innhold
Enova ser mørkt på gamle lys

Pressemelding -

Enova ser mørkt på gamle lys

I april blir det forbudt å produsere og selge kvikksølvpærer. Men de fleste norske kommuner bruker fortsatt veilys med kvikksølv. Enova håper kommunene nå benytter sjansen til å erstatte dagens anlegg med LED-teknologi, og bidrar med økonomisk støtte.

- Omsetningsforbudet innebærer at kommunene før eller siden må fase ut alle kvikksølvarmaturer. Da bør kommunene velge en framtidsrettet og energieffektiv løsning. Det finnes flere alternativer, men den mest energieffektive løsningen som er på markedet i dag er LED, og Enova anbefaler derfor å benytte denne teknologien der hvor dette er mulig, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

Vil ha fortgang

Ny teknologi er dyrere i innkjøp, men gir også vesentlig lavere driftskostnader. Likevel er det mange kommuner som ennå ikke har valgt slike løsninger. Enova vil ha fortgang på utskiftingen og kan støtte kommuner som velger energieffektive løsninger.

- Enova vil ha flere søknader om investeringsstøtte. På den måten kan vi bidra vi til at kommunene velger den mest energieffektive løsningen.Utskifting av gammeldags veibelysning er et synlig bevis på at kommunene tar energi- og klimaplanene sine på alvor, sier Knain

Få har søkt

Det er bare 21 kommuner som har benyttet seg av Enovas støtteordning til nå, selv om erfaringene med utskifting til LED er gode. LED-teknologien har gjort store fremskritt de siste årene, og både levetiden og lyskvaliteten forbedres stadig. LED-veibelysning er spesielt godt egnet sammen med moderne styringssystemer. Disse systemene kan for eksempel tilpasse belysningsstyrke til vær og føre på veien, og selvsagt slå av lysene når det er tilstrekkelig dagslys. Det finnes også bevegelsessensorer som skrur på veibelysningen kun når det er trafikk på den aktuelle strekningen.

Disse kommunene har fått støtte fra Enova til LED-veilys

Akershus: Asker, Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen, Sørum (7)

Møre og Romsdal: Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Stranda, Sykkylven, Vestnes, Volda, Ørsta, Ålesund (10)

Nord-Trøndelag: Steinkjer (1)

Rogaland: Hå (1)

Sør-Trøndelag: Trondheim (1)

Vestfold: Sande (1)

Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 70 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Merete Knain

Merete Knain

Seniorrådgiver Anlegg 952 02 771
Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter