Gå videre til innhold
Enova overtar Transnovas oppgaver

Pressemelding -

Enova overtar Transnovas oppgaver

Fra 1.januar 2015 har Enova i oppgave å redusere klimautslipp fra transportsektoren. Selskapet lover en ambisiøs satsing på grønn transport både til lands og til vanns.

-Transportsektoren må bli bærekraftig. Den står alene for en tredel av klimagassutslippene her hjemme. Her er det mulig å redusere utslippene betydelig med riktige grep. Enova vil gjennom målrettede investeringer bidra til prosjekter som får fortgang på utslippskuttene, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

- Alle må bidra

Enova har planer om å investere 2-3 milliarder årlig i energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor de neste årene.

-Vi investerer både i prosjekter som tar i bruk ny energi- og klimateknologi, og i prosjekter som reduserer klimautslipp gjennom bruk av konvensjonell teknologi. Fra 1. januar er våre programmer åpne for transportsøknader, sier Nakstad.

Samtidig pågår jobben med å videreutvikle et tilbud som skal gi et grønt løft til store deler av transportsektoren.

- Vi håper på gode prosjekter både til lands og til vanns. Vi skal redusere utslipp innen både persontransport og godstransport. Alle må bidra, og Enova skal være en pådriver i dette arbeidet. Hvordan alle deler av satsingen skal se ut, og hvilke prosjekter vi skal investere i, skal vi imidlertid bruke litt tid på. Vi er opptatt av at også denne prosessen skjer i god dialog med markedet. Det er de vi skal investere sammen med, sier Nakstad.

Styrket satsing

Overføringen av Transnovas oppgaver til Enova betyr at Transnova nå er lagt ned.

- Derfor er vi glad for at et flertall av de ansatte i Transnova fortsetter arbeidet sitt i Enova. Jeg må berømme ansatte i Transnova for hvordan de har opptrådt i denne endringsprosessen, sier Nakstad.

Sammen med den erfaringen Enova sitter på tror Enova-sjefen de nyansattes kompetanse vil bidra til en styrket satsing på en mer klimavennlig transport. Nakstad mener også at det nye ansvaret vil slå positivt ut for Enovas øvrige satsingsområder.

- Enova har bidratt til gode resultater i de markedene vi jobber i. Vi vil bruke de erfaringene vi har høstet med industrien, energibransjen, anleggsbransjen og i bygg og bolig, og jobbe på samme måtte innen transportsektoren. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med næringslivet og offentlige aktører skal vi investere i prosjekter for å utvikle markedene i en grønnere retning, sier han.

- Med overføringen av transport investerer vi i alle deler av samfunnet og sektorer som til sammen står for 90 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Vi skal utnytte dette til læring på tvers av områdene, avslutter Nakstad.

Emner

Kategorier


Enova SF investerer hvert år 2 - 3 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova være pådriver for den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningeene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.