Gå videre til innhold
Norske kommuner kan til høsten søke støtte for energitiltak i kommunale boliger. Støtten skal gi lavere strømregninger i boligene. Foto: Enova
Norske kommuner kan til høsten søke støtte for energitiltak i kommunale boliger. Støtten skal gi lavere strømregninger i boligene. Foto: Enova

Pressemelding -

Enova lanserer støtte for energitiltak for kommunale boliger i høst

I løpet av høsten kan norske kommuner søke støtte for energitiltak i kommunale boliger. Støtten skal gi lavere strømregninger i boligene.

- Vi håper at dette er en støtteordning som vil stimulere mange kommuner til å sette av midler til energioppgradering i sine budsjett, da vi vet at det er et stort uforløst potensial for energioppgradering i kommunale boliger, sier Anna Barnwell markedssjef i Enova.


Lavere strømregning

I budsjettforliket med SV ble bevilgningen til Enova økt med blant annet 100 millioner kroner til energitiltak hos husholdninger. Disse midlene skal gå til energitiltak som kan gi lavere strømregninger i kommunale boliger.

– Regjeringen er opptatt av at husholdninger med lave inntekter også skal ha mulighet til å få energioppgradert sine boliger. Derfor har vi lansert denne ordningen sammen med SV for å støtte energitiltak i kommunale boliger. Den vil på sikt gi mindre energiforbruk og lavere strømregninger for beboerne, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).


Bredt støttetilbud
Barnwell forteller at ordningen gjelder kommunens investering i eksisterende boligbygg som leies ut til privatpersoner og som eies av kommunen selv.

- Målet er å redusere årlig behov for kjøpt energi gjennom redusert energibehov og fornybar energiproduksjon.

Disse tiltakene kan kommunene fra høsten søke om støtte til:

  • Etterisolering av yttervegger
  • Etterisolering av yttertak/kaldt loft
  • Utskifting av vinduer
  • Termisk isolering av rør og deler i varmesentral.
  • Varmepumpe væske – vann
  • Solvarmekollektor
  • Solceller

Det er kommunene som søker og gjennomfører tiltak. Enova anbefaler at kommunene kartlegger aktuelle prosjekter som kan gjennomføres med Enova støtte. Energitiltak som støttes må være gjennomført innen 2025. På nettsiden til Enova er det mulig å lære mer om hva ulike prosjekt kan gi i støtte.

Detaljer kommer

Mer informasjon kommer etter sommeren. Søknadsfristen og åpning av søknadssenteret blir tidlig i oktober. Kommunene kan finne mer informasjon på denne nettsiden der det vil bli lagt ut informasjon fortløpende.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.