Gå videre til innhold
Enova kartlegger interessen for europeisk hydrogensamarbeid

Pressemelding -

Enova kartlegger interessen for europeisk hydrogensamarbeid

Tidligere i desember ble Enova utpekt til å forvalte norsk deltagelse i en europeisk satsing på forsknings- og industrisamarbeid innen hydrogenteknologi. Nå etterlyser statsforetaket gode prosjekter.

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats, som skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne. Det etableres nå et slikt samarbeid for innovasjonsprosjekter innen hydrogenteknologi som Norge har valgt å slutte seg til.

– Vi oppfordrer interesserte parter med gryteklare prosjekter om å komme på banen nå, ettersom Norges frist for å spille inn prosjekter ikke er langt unna. Vi har nå åpnet en såkalt kartlegging av interesse, hvor det er viktig at aktørene er tydelige på hva som gjør prosjektene innovative og hvordan de kan styrke verdien av felleseuropeiske satsinger langs hele hydrogenverdikjeden, sier Arve Solheim, Enovas markedssjef på området.

Å melde interesse på dette stadiet er uforpliktende. Formålet med denne innledende kartleggingen er å etablere en oversikt over aktører med relevante prosjekter som kan inngå som Norges bidrag inn i videre konsortiedannelser på europeisk nivå. Fristen for å melde sin interesse utløper 1. februar kl 12:00, og det er obligatorisk å melde interesse nå for å kunne bli vurdert for deltakelse.


6. januar kl. 10:00 arrangerer Enova webinar om IPCEI Hydrogen og interessekartleggingen. På webinaret vil de blant annet gå gjennom hva det innebærer å bli del av et IPCEI-prosjekt, hva som kan være aktuelle prosjekter, hvordan prosjektbeskrivelsen bør se ut, kvalifikasjons- og rangeringskriterier og hvordan det videre løpet er. Meld deg på webinaret her.

IPCEI-prosjekter støttes med nasjonale midler, og er unntatt vanlige regler for statsstøtte. Prosjekter må imidlertid fortsatt være i tråd med Enovas mål og mandat for å få Enova-støtte.

Related links

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.