Gå videre til innhold
Enova investerer i stort Borregaard-prosjekt

Pressemelding -

Enova investerer i stort Borregaard-prosjekt

Enova bevilger inntil 45 millioner kroner til et stort energieffektiviseringsprosjekt ved Borregaards bioraffineri i Sarpsborg. I tillegg til store energibesparelser skal tiltakene gi reduserte CO2-utslipp.

- Vi er svært fornøyd med å kunne fortsette arbeidet vi allerede har lagt ned i klima- og energitiltak. Bevilgningen fra Enova gjør at vi kan ta enda et stort steg mot en mer miljøvennlig og energieffektiv produksjon, sier fabrikkdirektør Ole Gunnar Jakobsen.

Enovas investeringsstøtte, utgjør 42 prosent av totalinvesteringen på inntil 106,6 millioner kroner i prosjektet. I løpet av tre år skal Borregaard oppnå en årlig energibesparelse på 60 GWh og redusere CO2-utslippene med inntil 16 000 tonn. Prosjektet består av flere ulike tiltak som samlet bidrar til lavere varmeenergibruk. Kjernen i tiltakene er å optimalisere bruken av damp og å øke utnyttelsen av spillvarme med lav temperatur i produksjonsprosessene på industriområdet. Tiltakene vil redusere bruken av naturgass og elektrisitet.

Grønn utvikling

Borregaard installerte for en tid tilbake et kontroll- og styringssystem for å få et mer samlet bilde av energibruken i de ulike produksjonsenhetene. Det er denne kunnskapen som nå blir brukt for å energieffektivisere produksjonen ytterligere.  De konkrete tiltakene er resultatet av et forprosjekt støttet av Enova hvor mulighetene har blitt kartlagt.

-Borregaard fortsetter med dette sin offensive satsning på klima- og energitiltak. Over flere år har Borregaard vist at de hele tiden jakter mer energieffektive og klimavennlige løsninger. For Enova som har som mål å bidra til en grønn utvikling av norsk næringsliv, er det en stor glede å samarbeide med slike aktører, sier markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

Enova har investert i flere prosjekter i Borregaard over en tiårsperiode. Det forrige tiltaket som fikk investeringsstøtte var biogassproduksjon i tilknytning til virksomhetens nye renseanlegg.

Kontaktpersoner:

Borregaard: Direktør for organisasjon og samfunnskontakt, Dag Arthur Aasbø,

e-post: dag.arthur.aasbo@borregaard.com, tlf: 918 34 108

Enova SF: Markedsdirektør Audhild Kvam, e-post: audhild.kvam@enova .no, tlf. 951 37 086


Related links

Emner

Tags

Regions


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.