Gå videre til innhold
Elkem Bjølvefossen mer enn dobler el-produksjonen

Pressemelding -

Elkem Bjølvefossen mer enn dobler el-produksjonen

 

Med hjelp av 54 millioner fra Enova vil Elkem nå utnytte enda mer spillvarme i eget gjenvinningsanlegg. Spillvarmen skal gjenvinnes til kraft som skal mates inn på nett.

– Hvert år forsvinner store mengder energi som spillvarme fra norske industribedrifter. Å utnytte overskuddsenergi er noe av det klokeste vi kan gjøre på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi ser med glede at Elkem investerer i og effektivt utnytter energi som ellers ville gått til spille, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

I dag åpnet næringsminister Monica Mæland det utvidede og oppgraderte energigjenvinningsanlegget ved Elkems metallsmelteverk i Ålvik i Kvam Herad ved Hardangerfjorden. Smelteverket produserer ferrosilisiummagnesium som benyttes i jernstøperier for å fremstille seigjern. Seigjern inngår i blant annet bildeler og vindmøller.

– Energien som nå gjenvinnes fra smelteverket skal mates rett inn på nettet. Det betyr at energi som ellers ville gått til spille, kommer husholdninger og næringsliv på Vestlandet til gode. Prosjektet er også viktig for vårt videre arbeid med energigjenvinning og en mer energieffektiv produksjon, sier administrerende direktør Helge Aasen i Elkem.

Tilsvarer forbruket til 4 000 husholdninger

Elkem Bjølvefossen har siden slutten av 70-tallet gjenvunnet kraft fra ovnsprosessene ved hjelp av et kjelanlegg og dampturbinanlegg. Verket bruker mellom 350 og 400 GWh kraft per år. De siste årene har verket gjenvunnet 40 GWh elektrisk kraft vært per år. Ved å installere en ny, mer optimal dampturbin og generator, kan den årlige gjenvinningen og el-produksjonen økes til 85 GWh årlig. Det nye anlegget vil dermed gjenvinne energi som tilsvarer forbruket til 4 000 norske husstander i året.

– Kapitalkrevende prosjekter som dette kunne ikke blitt gjennomført uten støtte fra Enova. Det nye anlegget i Ålvik gir en betydelig klimagevinst. At investeringen i tillegg styrker Bjølvefossens konkurransekraft på lang sikt gjør dette til en viktig merkedag for hele konsernet, sier Aasen i Elkem.

Globalt kan denne gjenvinningsteknologien ha et potensial på mer enn 16 TWh.

Emner

Tags


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.