Gå videre til innhold
ELEKTRISK TURISME: Båten som skal trafikkere Lysefjorden skal kunne ta 297 passasjerer.
ELEKTRISK TURISME: Båten som skal trafikkere Lysefjorden skal kunne ta 297 passasjerer.

Pressemelding -

Elektrisk katamaran i Lysefjorden og Ryfylke

Rødne Trafikk AS vil bygge en elektrisk katamaran som skal gå i trafikk i Lysefjorden og Ryfylke. Enova støtter prosjektet med 19.5 millioner kroner. Statsforetaket gir samtidig 10,3 millioner kroner i støtte til Smartly AS til bygging av en ladestasjon i Stavanger havn som skal sikre lading til det nye fartøyet.

– Det er viktig at vi nå får den første nullutslipps-hurtigbåten på vannet. Det kan skape et helt nytt grunnlag for å øke farten i omstilling til nullutslipp på hurtigbåter. Og det viser hvordan en fremoverlent næring griper mulighetene i og bidrar til det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Enova har tidligere støttet ulike typer fartøy med batterielektrisk drift. Prosjektet viser at norske miljøer er langt fremme i utviklingen av utslippsfrie fartøy.

– Her strekkes batteriteknologien lenger ved å kunne kjøre i høyere hastigheter over lengre avstander enn vi har sett tidligere. Det gir verdifull læring og vi må bruke erfaringene fra dette prosjektet godt i den videre utviklingen mot utslippsfrie hurtigbåter med enda større fart, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Turistrute i opptil 3 timer

Båten, som er utviklet og blir bygd av Brødrene Aa, skal romme 297 passasjerer og et mannskap på fem. Den skal gå i en turistrute med drift i 2,5–3 timer og med en fart opp til 19 knop. Rødne Trafikk planlegger to turer per dag. Enovastøtten går til kjøp av batterier, el-motor samt styrings- og kjølesystemer.

– Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet og det er derfor viktig å få ned utslippene innenfor transportsektoren. Dette prosjektet vil gi norsk maritim industri verdifull kompetanse i utvikling og uttesting av ny teknologi, sier Nakstad.

Rødne Trafikk A/S planlegger å starte driften av fartøyet i april 2020.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta den nye båten:

Investering: 120 MNOK

Bygget etter HSC-2000 koden

Lengde: 42 meter

Bredde: 10,3 meter

Antall passasjerer: 297

Maksfart: 19,9 knop

Batterikapasitet: 2100 KwH– verdens største batteripakke på en hurtigbåt

Båten vil gå 50 nautiske mil i en fart på 19 knop på en lading

Båten er bygget i karbonfiber med en skrogutforming optimalisert for store batteripakker

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta Rødne:

Rødne er det største norskeide hurtigbåtrederiene, med 15 båter. Rødne tilbyr person- og opplevelsesreiser med hurtigbåter.

Selskapet ble startet i 1956, for å drive skoleskyss og transport mellom og ut fra øyene i lokalsamfunnet Sjernarøyane. I dag har selskapet 125 ansatte. Av disse jobber 25 i landorganisasjonen på Kyrkjøy i Sjernarøyane, i Stavanger og i Bergen,

Sjernarøyane i Finnøy kommune er basen. Selskapet har med årene ekspandert og driver nå ambulansebåter, rutetrafikk, charter og turistvirksomhet ut fra Stavanger og Bergen

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør Virksomhetsstyring 918 97 670

Relatert materiale