Gå videre til innhold

Pressemelding -

Dette sliter oss ut på jobben

Nye tall viser at det fysiske arbeidsmiljøet er blant de største energidreperne på arbeidsplassen. 

Ventilasjon og temperaturforhold på arbeidsplassen har avgjørende betydning blant dem som føler seg uopplagte på jobb. Det viser en ny undersøkelse TNS Gallup har gjort for Enova.

- Det har vært mye fokus på hva gamle og utslitte skolebygg gjør med barns læringsforhold. Også i arbeidslivet er det mye å vinne på å modernisere folks fysiske arbeidsmiljø, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Energislukende  kontorbygg
I undersøkelsen oppgir 57 prosent at utmattende arbeidsoppgaver har stor betydning for at de føler seg uopplagte på jobb. 58 prosent viser til kolleger og sosialt arbeidsmiljø. Like mange peker på forhold tilknyttet ventilasjonen på kontoret..

- Mange kontorbygg i Norge er av eldre dato. Med dårlige vinduer og umoderne ventilasjonsanlegg er det lett at man får ujevne temperaturer, slik at det for eksempel blir veldig varmt om sommeren og kaldt når høst og vinter kommer. I slike tilfeller bør arbeidsgiver se på hvilke muligheter som finnes for å energioppgradere kontorbygget, sier Kvam i Enova.

56 prosent oppgir at temperaturforhold på kontoret er en viktig grunn til at de føler seg uopplagt på jobb, mens 49 prosent peker på forhold som ikke kan knyttes til jobbsituasjonen.

Reduserer konsentrasjon
Dårlig vedlikehold av eldre bygg kan også gi utfordringer som er vanskelige for de ansatte å oppdage, slik som fuktskader og forurenset luft. Og om du mener du yter dårligere på jobben som følge av ekstra kalde og varme dager på jobb, kan du ha rett.

- Dårlig luftkvalitet kan redusere ytelsen i arbeidstiden. Det er også påvist at for høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt, sier Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

I følge Bakke viser tall fra internasjonal forskning på feltet at tap i produktivitet på 6-9 prosent ikke er uvanlig.

Billigere å drifte
I undersøkelsen oppgir også halvparten at støy er avgjørende for at de føler seg uopplagte på jobb. Nesten like mange mener at belysning har noe å si.  Enova mener at energismarte kontorbygg både kommer arbeidstakere og arbeidsgivere til gode.

– Energismarte bygg gjør at de ansatte får det bedre på jobb gjennom oppgraderinger som påvirker lys, luft og temperaturforhold. I tillegg er slike bygg  godt isolerte og kan dermed gi bedre vern mot støy fra utsiden, sier Audhild Kvam i Enova.

For mer informasjon, kontakt:

Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova. Telefon: 951 370 86.

E-post: audhild.kvam@enova.no

Jan Vilhelm Bakke, Overlege i Arbeidstilsynet. Telefon: 995 29 966.

E-post: Jan.Bakke@arbeidstilsynet.no

Emner

Tags


Enova SF ble etablert av Stortinget i 2001 for å få fart på energiomleggingen i landet vårt. Eieren vår er Olje- og energidepartementet. Vi har per i dag cirka 60 medarbeidere, alle lokalisert i Trondheim.

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Dette gjøres hovedsaklig gjennom økonomisk støtte og rådgivning.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565

Relatert materiale