Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Bedre utnyttelse av strømnettet kan spare samfunnet for milliarder

Pressemelding   •   jan 31, 2018 14:01 CET

TENKER ALTERNATIVT: Jan Bråthen fra og Gunnel Fottland fra Enova under presentasjonen på Enovakonferansen.

Forsknings- og utviklingsprosjektet "Alternativer til nett" som ble presentert på Enovakonferansen i dag, peker på mulige tiltak for å redusere eller flytte energibruken på de kaldeste dagene. Slike tiltak kan på sikt utsette eller erstatte byggingen av nye ledninger, og dermed legge til rette for milliardbesparelser.

Hvert år bygges det ut strømnett i Norge for flere milliarder kroner for å sikre strømforsyningen. Tilpasninger av produksjon og forbruk av strøm kan utsette eller redusere behovet for nye nettinvesteringer. Hvis vi kan finne lønnsomme alternativer, kan sparepotensialet for samfunnet bli betydelig. Dette er bakgrunnen for at Statnett og Enova har tatt initiativ til forskningsprosjektet "Alternativer til nett".

-Vi ønsker at mulighetene til både å flytte og redusere forbruk blir utnyttet best mulig, og flere av funnene er interessante å se videre på. I den videre utviklingen må vi vurdere nærmere både tilgjengelighet, kostnader og gjennomførbarhet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.

–Det er viktig med et bredt spekter av muligheter, slik at strømforsyningen blir sikret på den mest lønnsomme måten. Noen steder kan det være nye ledninger, andre steder kan endinger i forbruket være billigst.

Effekt og energi

Effekt handler om hvor mye du bruker i øyeblikket, energi om hvor mye du bruker over tid. Hvis du lager mat, kjører tørketrommelen og lader elbilen samtidig, kan du ha behov for mye effekt, mens energimengden du bruker blir den samme om du bruker alt samtidig eller deler oppgavene over tid.

Rapportene, som er skrevet av Vista Analyse på oppdrag fra Statnett og Enova, peker på flere mulige løsninger. Et eksempel er at dersom temperaturen i yrkesbygg ikke senkes om natten – og kanskje til og med heves – vil det kunne avlaste nettet for en betydelig del av effektbehovet neste morgen dersom man unngår en samtidig oppvarming av bygningsmassen. Et annet eksempel er bedre regulering av ventilasjon.

-Det krever stor kapasitet i strømforsyningen når alle skal bruke elektrisitet på de samme tider på døgnet. Men ved å flytte energibruken og koble inn og ut energitilførselen til effektkrevende produkter, vil vi kunne redusere den totale belastningen i de kaldeste timene, sier utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova.

Forbrukstoppene oppstår fordi mange bruker strøm samtidig. Strømforbruket varierer fra time til time gjennom døgnet, og det er toppforbruket de kaldeste dagene som avgjør hvor stor kapasitet det er behov for i nettet. Mer bruk av sensorer og styringssystemer vil kunne gjøre det lettere å skaffe seg nødvendig oversikt i sanntid og styre forbruket slik at toppene kan reduseres. Husholdningene vil også kunne bidra gjennom at man for eksempel lader elbiler utenfor topptimene de kaldeste dagene.

-Hvis vi finner smarte og rimelige løsninger for å flytte deler av forbruket bort fra de timene med størst belastning på nettet, kan dette gjøre at vi kan vente med, eller kanskje til og med unngå, å bygge enkelte nye nettanlegg, forklarer Bråten, og understreker behovet for en godt utviklet verktøykasse for å designe den samfunnsmessig mest lønnsomme strømforsyningen.

Vi må finne gode markedsløsninger

Forskningsrapportene har brukt Oslo og Akershus som eksempel, der Statnetts forbruksprognoser viser økt etterspørsel etter strøm mot 2030 og 2050. Tiltakene vil imidlertid være aktuelle i mange byer og tettsteder i Norge. Rapporten viser at toppbelastningen i nettet er noen timer på de kaldeste dagene, de kaldeste vintrene, da ekstra behov for oppvarming kommer på toppen av annet strømforbruk.

-Elektrifisering til erstatning for bruk av fossile energibærere er et av de viktigste grepene som tas for å sikre en vellykket overgang til lavutslippssamfunnet. Men da må vi få frem mer ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. Dette kan Enova å bidra til, og vi vil gjerne ha kontakt med flere aktører som vil utvikle fremtidsrettede løsninger, sier utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova.

Last ned FoU-rapporten "Alternativer til nettinvesteringer. Eksempler fra Oslo og Akershus."

Last ned FoU-rapporten "Bidrag til en strategi for alternativer til nett."

Nedenfor: Jan Bråten i Statnett presenterer resultatene fra forskningsprosjektet "Alternativer til nett":

Kontaktpersoner:

Statnett:

Spesialrådgiver Jan Bråten, tel. +47 922 69 751

Kommunikasjonssjef Irene Meldal, tel. +47 975 01 453

Enova SF:

Se nedenfor.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Kommentarer (1)

  VA og VVS produsentene VVP v/dgl leder Bjarne Haugland; Det fornuftige utgangspunktet for en diskusjon om energibruk, bør være hvordan vi kan bruke minst mulig av vår dyrebare elektriske energi til oppvarming.

  Studien er typisk for en utvikling vi har sett de senere årene. Betydelig vekst i produksjonen av fornybar energi og lave strømpriser, har gitt vind i seglene til dem som lobbyerer for økt bruk av strøm til oppvarming av hus.

  For Norge er det en utvikling som kan koste dyrt. Norsk elektrisk energi er et altfor dyrebart gode til å sløses bort som kilde til oppvarming i bygninger.. Vannkraften gir grunnlag for verdiskapning, industriutvikling og klimatiltak som elektrifisering av persontrafikk. Hver eneste kilowattime som brukes til å varme opp hus, kontor og hytter kunne blitt brukt til å redusere utslipp av klimagasser, eller danne grunnlag for ny industri.

  Vi mener det er feil veg å gå. Det offentlige bør legge til rette for at mest mulig av vår dyrebare rene elektriske energi brukes til industriutvikling og effektive klimatiltak. Skal vi frigjøre mest mulig elektrisk energi til de store oppgavene som trengs, må vi husholdere effektivt med kraften. Heldigvis finnes det gode klimavennlige alternativer til å la panelovnene løpe løpsk. Fleksible vannbårne oppvarmingsalternativer bruker langt mindre elektrisk energi og gir god, rimelig og effektiv oppvarming. Moderne vannbårne varmeløsninger belaster strømnettet langt mindre enn elektrisk oppvarming, i tillegg kan nye vannbårne varmesystemer hente sin energi fra andre kilder enn vannkraften. Solenergi og biogass er blant nullutslippskildene som kan brukes til å tilføre energi.

  Vårt syn er derfor at både tekniske forskrifter og offentlige støtteordninger i større, ikke mindre, grad bør legge til rette for at privatpersoner, bedrifter og kommuner velger varmeløsninger som bruker minst mulig elektrisk kraft. I lavutslippssamfunnet blir elektrisk kraft i enda større grad enn i dag nervesystemet industrien og transportsystemet skal leve av. Når alternativene finnes er det ingen grunn til å sløse verdens reneste energi bort på oppvarming av hytter og hus!

  - Bjarne Haugland - 08-02-2018 16:49 CET

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.