Gå videre til innhold
BATTERIER: Enova støtter ni fartøyer i maritim sektor med 83,4 millioner kroner

Pressemelding -

BATTERIER: Enova støtter ni fartøyer i maritim sektor med 83,4 millioner kroner

- Norsk maritim sektor leder an internasjonalt i å ta i bruk batteriløsninger i sine fartøy. Dette er ni fartøy som vil sette ytterligere fart i vårt teknologiske hamskifte med innovative batteriløsninger, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Disse selskapene får støtte:

  • Topeka Holding AS: 13,74 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i 2 containerskip.
  • Norwind offshore: 7,03 MNOK i støtte til batterihybridisering av 2 offshore vindfartøy
  • REM Energy 2 AS: 5,4 MNOK I støtte til batterihybridisering av offshore vindfartøy
  • Olympic Offshore wind: 33,87 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak av 2 offshore vind fartøy.
  • Piraja AS: 11,22 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy
  • Polarbris:12,18 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy.


Offshore vind, nærkystfart og fiskefartøy
Fartøyene som får støtte fra Enova er fem nye fartøy innenfor offshore vind. Det gis også støtte til nye fiskefartøy og containerskip.

- Dette er sektorer med ulik erfaring med batteriløsninger og disse prosjektene vil kunne gi verdifull erfaring. I tillegg får vi flere batteri-fartøy i drift. Det er viktig for at teknologien etter hvert skal bli et konkurransedyktig alternativ til sjøs, sier Nakstad.

Viktig satsingsområde
Markedet for batterier er i sterk vekst verden over og er et satsingsområde for regjeringen:

Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Med disse tildelingene bidrar Enova til å øke elektrifiseringen av sjøtransporten, og med det å sette fart på utviklingen og utslippskuttene i denne sektoren, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Mona Kvaale

Mona Kvaale

Seniorrådgiver +47-934 26 949
Rune Holmen

Rune Holmen

Områdeleder, sjøtransport Sjøtransport 92640927

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.