Gå videre til innhold
Enovas årsrapport for 2017 er klar.
Enovas årsrapport for 2017 er klar.

Pressemelding -

9 000 små og store skritt mot lavutslippssamfunnet

Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.

– På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi klare det, må mange av oss ta viktigevalg som fører med seg reell endring. Disse valgene må vi se på tvers av hele samfunnet, i næringslivet og hjemme hos hver og en av oss. I så måte har 2017 vært et godt år for Norges ambisjoner og forpliktelser, oppsummerer administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Totalt tildelte Enova i 2017 over 2,3 milliarder kroner i støtte. 165 millioner av disse går til boligeiere for gjennomføringen av i alt 8 123 energitiltak, mens de resterende midlene skal bidra til å sette i gang 931 energi- og klimaprosjekter i norske bedrifter – hvorav 108 teknologiprosjekter.

– Investeringsstøtten fra Enova utgjør bare én del av pengene som blir brukt inn i disse prosjektene. Brorparten av investeringskostnaden er det bedriftene selv som står for. Bare gjennom teknologiprosjektene utløser Enova til sammen 1,7 milliarder kroner i privat innovasjonskapital. Dette viser at norsk næringsliv ser verdien av å gå i bresjen for den grønne omstillingen, sier Nakstad.

Langsiktig effekt viktigst

Summen av tallene er imidlertid ikke viktige i seg selv, bedyrer Enova-sjefen:

– Viktigst er den langsiktige effekten av prosjektene. Når vi vurderer prosjekter, ser vi nettopp etter det potensialet for endring som hvert enkelt prosjekt kan føre til. På sikt må grønne løsninger være konkurransedyktige og bli det markedet velger, og det er i bunn og grunn denne markedsendringen Enova skal få til å skje.

For Enova har koblingen mellom det enkelte prosjektet og morgendagens lavutslippssamfunn blitt enda sterkere og tydeligere det siste året:

– For å kunne bidra til at Norge kan omstille seg på best mulig måte, prioriterer vi de prosjektene som utvikler og tar i bruk de teknologiene og løsningene som har størst potensial til å ta oss i retning av lavutslippssamfunnet.

Mest penger til transport

I 2017 ble det gitt støtte til 177 prosjekter innenfor transportsektoren, med en samlet støtte på om lag 1,1 milliarder kroner. På de neste plassene finner vi industrisektoren og bygg og eiendom, som begge står for rundt 450 millioner kroner hver.

– Transportsektoren står for nærmere en tredel av norske klimagassutslipp. Sektoren blir derfor spesielt viktig for Enova i arbeidet for omstillingen mot lavutslippssamfunnet. Derfor setter vi pris på det høye aktivitetsnivået spesielt i maritim sektor, hvor vi opplever en imponerende risikovilje og kreativitet, sier Nakstad.

Enovas tre største prosjekter i 2017, målt etter tildelt støtte, er alle transportrelaterte: Det hel-elektriske og autonome logistikkonseptet Yara Birkeland er sammen med Teekays nye bøyelastere årets største tilsagn (begge 133 millioner kroner), mens biodrivstoff-pilotanlegget til Silva Green Fuel inntar tredjeplassen (117 millioner kroner). Bygg og eiendom er den sektoren med klart flest prosjekter. I alt 498 prosjekter i sektoren mottok støtte fra Enova i 2017.

Hele prosjektlisten ligger ute på enova.no. Der kan alle interesserte få full oversikt over hvilke prosjekter som fikk støtte fra Enova i 2017, og finne prosjektlister fordelt på sektorer, programtilbud og fylker og kommuner. Listene kan rangeres etter både støttebeløp og energi- og klimaresultater.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.

Finansieringen skjer via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. I løpet av første halvår 2018 flyttes eierskapet over fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.