Gå videre til innhold
Disse strekningene skal nå utrustes med hurtigladere.
Disse strekningene skal nå utrustes med hurtigladere.

Pressemelding -

65 nye hurtigladere i Sør-Norge

14 millioner kroner fra Enova gir 65 nye hurtigladere til elbil. Grønn Kontakt og Fortum skal bygge laderne, langs en rekke strekninger fra Kristiansand til Kristiansund. I neste runde venter Nord-Norge.

Dette er den tredje utlysingen fra Enova om støtte til å bygge ut hele strekninger med hurtigladere til elbil.

– Snart er alle hurtigladerne fra første utlysing på plass, og disse utgjør hovednettet i Sør-Norge som vi nå supplerer med en rekke nye strekninger. Etter hvert som flere og flere veier blir utrustet med hurtigladere, blir elbilen et stadig bedre alternativ også for langturer, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

65 nye hurtigladere for 14 millioner

Følgende strekninger skal nå fylles med hurtigladere:

Strekning Nye hurtigladere Fordelt på antall steder Utbygger
E18 Oslo–Ørje/Magnor 2 1 Fortum
RV2 Kongsvinger–Elverum 2 1 Fortum
E16 Magnor–Kongsvinger–Kløfta 4 2 Fortum
RV35/E16 Jessheim–Hønefoss–Hokksund 1 1 Fortum
RV4 Oslo–Mjøsbrua 2 1 Fortum
E134 Drammen–Haugesund 10 5 Fortum
RV36 Seljord–Eidanger 2 1 Fortum
RV9 Kristiansand–Haukeligrend 12 6 Fortum
RV13 Jøsendal–Voss 4 2 Fortum
RV5 Lærdal–Florø 6 3 Grønn Kontakt
RV15 Otta–Måløy 12 6 Grønn Kontakt
E136 Dombås–Ålesund 3 2 Grønn Kontakt
RV70 Oppdal–Kristiansund 5 3 Grønn Kontakt
Total 65 34

Enova bidrar med i alt 14 090 000 kroner i støtte for å få disse 65 hurtigladerne på plass. Målet er å få etablert et grunnleggende, sammenhengende ladetilbud langs strekningene, og Enova stiller krav om to hurtiglademuligheter per 50.–55. kilometer, avhengig av strekning. For å innfri dette kravet, blir enkelte eksisterende hurtigladestasjoner utvidet. Totalt settes det opp nye hurtigladere på 34 steder.

Fortum og Grønn Kontakt

I denne runden blir strekningene fordelt mellom Fortum og Grønn Kontakt

– Vi er veldig fornøyde med igjen å bli valgt i Enovas konkurranse. Ved å tilby lademuligheter langs disse strekningene, som knytter sammen ladekorridorene som går mellom store byer som Oslo, Trondheim og Kristiansand, gjør vi at elbil blir et enda bedre alternativ for alle bilister, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

– Med denne tildelingen dekker vi nok et hull i ladekartet, og er enda et skritt på veien mot full hurtigladedekning. I løpet av 2017 vil vi dekke hele landet fra Mandal i sør til Tromsø i nord, noe som ikke ville vært mulig uten Enova-støtten, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt.

De nye hurtigladerne blir kompatible med alle typer elbiler, og elbilister kan benytte ladestasjonene uten å ha abonnement. Alle hurtigladerne i utlysingen skal være i drift senest 1. november 2017.

Nord-Norge står for tur

Enova lyser i dag ut neste konkurranse om støtte til utbygging av hurtigladere, og fortsetter nå satsingen i Nord-Norge.

– Dette blir et kjempeløft for bruken av elbil i nord. I Finnmark finnes det ikke en eneste hurtiglader i dag, sier Kvam i Enova.

Enova legger opp til følgende utbygging:

  • To lademuligheter per 75 km: E10 Bjerkvik–Å
  • To lademuligheter per 100 km: E6 Nordkjosbotn–Alta–Karasjok
  • To lademuligheter på hver av stedene Masi, Kautokeino, Honningsvåg, Hammerfest, Tana, Varangerbotn, Kirkenes, Vardø og Vadsø

– Med dette kan vi forvente rundt 40 nye hurtigladere. Vi tror dette vil bidra til å danne markedsgrunnlaget som er nødvendig for videre utbygging i Finnmark. Nå vil vi evaluere utviklingen i markedet for å se hvordan Enova best kan medvirke til elbilsatsingen i Norge videre framover, sier Kvam.

Finnmark er landets største fylke i areal, og har samtidig minst befolkning og under 150 registrerte elbiler – klart færrest i landet. Å kreve minimum to lademuligheter per femte mil, som har vært omtrent der Enova har lagt lista i tidligere utlysinger, hadde ført til krav om bygging av ladere på værutsatte steder langt fra folk, noe som ville gitt svært høye utbyggings- og driftskostnader.

– Satsingen vår er avhengig av at ladeoperatører ser mulighetene i å bygge ut og leverer tilbud. Selv om Enova hadde dekket absolutt alle investeringskostnadene, er signalene fra bransjen at driften kan bli for dyr til at det er lønnsomt å bygge ut hver femte mil. Framfor å risikere å ende opp med ingen utbygging, har vi valgt denne alternative løsningen for å få markedet i gang også i Finnmark, sier Kvam i Enova.

Kontaktpersoner:

Emner

Kategorier


Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.