Gå videre til innhold
“Barents Blue Ammonia Plant” i Finnmark får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Enova støtter prosjektet med inntil 482 millioner kroner (ill: Horisont Energi)
“Barents Blue Ammonia Plant” i Finnmark får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Enova støtter prosjektet med inntil 482 millioner kroner (ill: Horisont Energi)

Pressemelding -

482 millioner kroner fra Enova til ny teknologi for ammoniakkproduksjon med karbonfangst i Finnmark

Produksjonsanlegget “Barents Blue Ammonia Plant” får status som IPCEI Hydrogen prosjekt.

- Barents Blue vil kunne bli et flaggskip-prosjekt som har stor betydning for Norge og Europa. Prosjektet skal demonstrere at ny energieffektiv teknologi for ammoniakkproduksjon med tilhørende karbonfangst kan gjøre lavutslipps-ammoniakk konkurransedyktig, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Med i IPCEI Hydrogen

Det er Horisont Energi, Equinor og Vår Energi som gjennom et planlagt fellesforetak vil bygge det første storskala industrielle lavutslipps-ammoniakkproduksjonsanlegget i Europa. Dette er såkalt blå ammoniakk som er produsert fra naturgass, men med CO₂-håndtering

Prosjektet er ett av de to første norske prosjekt som får status som IPCEI Hydrogen prosjekt. Det vil demonstrere nye teknologier tilpasset storskala lavutslipps-ammoniakkproduksjon, samt gi kunnskap om sikkerhet og drift av et slikt anlegg.

Banebrytende prosjekt

Barents Blue skal benytte nye teknologier som er optimalisert for en energieffektiv ammoniakkproduksjon med karbonfangst.

- Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nakstad.

Gjør lavutslipps-ammoniakk tilgjengelig

Den globale ammoniakkproduksjonen var på 187 millioner tonn i 2019. Om lag 95 prosent av verdens ammoniakk produseres fra fossilt drivstoff uten karbonfangst, også omtalt som grå ammoniakk. Dette resulterer i store karbonutslipp. Barents Blue vil gjøre ammoniakk produsert med svært lave utslipp kommersielt tilgjengelig som drivstoff til maritim sektor eller råvare i prosessindustrien,

IPCEI Hydrogen

Målsettingen bak IPCEI hydrogen er å bidra til at Europa tar teknologisk lederskap innen hydrogen, å la europeiske selskaper ta ledelsen på de fremvoksende markedene for hydrogen, og å bygge et europeisk rammeverk for fremveksten av hydrogen-verdikjeder. Norge sluttet seg til IPCEI Hydrogen i desember 2020 og Enova forvalter den norske deltakelsen.

Enovas støtte til “Barents Blue Ammonia Plant” må godkjennes av ESA.

Fakta om prosjektet:

  • Reformeringskapasiteten er på 190 000 tonn hydrogen per år, som deretter blir brukt til å produsere 1 million tonn ammoniakk per år.
  • Den forventede karbonfangstraten er på over 99 prosent. Det tilsvarer 1,98 millioner tonn CO2 per år ved full produksjon.
  • CO2 skal transporteres til fellesforetakets fremtidige karbonlager Polaris for deponering. Polaris blir utviklet og etablert i parallell med Barents Blue.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.