Gå videre til innhold
Enova støtter ni nye fjernvarmeprosjekter (illustrasjonsfoto) (Enova)
Enova støtter ni nye fjernvarmeprosjekter (illustrasjonsfoto) (Enova)

Pressemelding -

39 Enova-millioner til ni fjernvarmeprosjekter

Fjernvarmeprosjekter i Bodø, Evenes, Hamar, Kongsvinger, Raufoss, Sarpsborg, Førde og på Beitostølen fikk støtte i Enovas siste tildelingsrunde.

-Vi opplever stor interesse for vårt støttetilbud til fjernvarme og fjernkjøling og fikk inn i alt 19 søknader til denne runden. De prosjektene som nådde opp i konkurransen om midlene er de som skårer best på våre to rangeringskriterier; kostnadseffektivitet og innovasjonsgrad, sier Gunnel Fottland, som er markedssjef for energisystem i Enova.

Dette er prosjektene som får støtte:

  • På Beitostølen får Stølslie Biovarme i underkant av 11,5 millioner kroner i støtte til ny hovedfyrsentral og en overføringsledning som gjør det mulig å forsyne større deler av sentrum og områder rundt sentrum av Beitostølen med fjernvarme
  • Østfold Energi er tildelt 6,6 millioner kroner i støtte for å oppgradere fjernvarmeanlegget ved Sarpsborg varmesentral og bygge en ny overføringsledning som gjør det mulig å forsyne nye områder i kommunen med fjernvarme. Ett av flere spennende elementer i prosjektet er planer om å utnytte overskuddsenergi fra solcelleproduksjon inn i fjernvarmenettet
  • Eidsiva Bioenergi ønsker i samarbeid med Raufoss Næringspark å bygge ut fjernvarme i Raufoss sentrum. Utbyggingen skal gjøre det mulig å utnytte spillvarme fra industrien i næringsparken, og tilpasses slik at fjernvarmenettene i Raufoss og Gjøvik på sikt kan knyttes sammen. Prosjektet får 3,1 millioner kroner i støtte
  • På Hamar ser Eidsiva Bioenergi hvordan man ved å installere pumpestasjoner i fjernvarmenettet kan redusere behovet for å investere i nye overføringsledninger. Prosjektet får ca. 5,4 millioner kroner i støtte
  • Eidsiva Bioenergi får også 1,7 millioner kroner i støtte for å bygge ny overføringsledning på 1,0 km til Langeland og Siva på Kongsvinger. Anlegget skal forsyne fem bygg hvor det er et ønske om å erstatte elektrisk oppvarming med fjernvarme
  • I Bodø får Bodø Energi Varme til sammen nesten 7,3 millioner kroner for å bygge to nye overføringsledninger
  • I Evenes har Norsk Bioenergi fått støtte på ca. 2 millioner kroner. Støtten skal brukes til å forsyne Harstad/Narvik Lufthavn med fjernvarme
  • I Førde har Førdefjord Energi fått støtte for å utvide anlegget vestover mot området Hafstad. Prosjektet ble tildelt 1,14 milloner kroner

Enova gjorde for et drøyt år siden flere endringer i støtten til fjernvarme og fjernkjøling. Enova ser nå først og fremst på hvordan fjernvarmprosjektene bidrar til å redusere effektbehov, når foretaket avgjør hvilke prosjekt som skal få støtte. Innovasjon, i form av ny teknologi eller forretningsmodeller, er også et rangeringskriterium når søknader vurderes opp mot hverandre.

Det er fire årlige søknadsfrister hvor prosjektene konkurrerer om støttemidlene. Neste søknadsfrist er allerede 1.august.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.