Gå videre til innhold
INDUSTRIEN TAR GREP: Enovas støttetilbud er etterspurt i industrien.
INDUSTRIEN TAR GREP: Enovas støttetilbud er etterspurt i industrien.

Pressemelding -

​32 nye industriprosjekter får Enova-støtte

32 nye industriprosjekter over hele landet er tildelt midler gjennom Enovas støttetilbud «energi- og klimasatsinger i industrien». Til sammen ble det utdelt 27,6 millioner kroner til prosjektene.

-Responsen i denne utlysningsrunden var over forventning i det som er en utfordrende tid for mange, og bekrefter at store deler av industrien har forstått at det er helt nødvendig å kutte utslipp nå for å være konkurransedyktig i framtiden. Så mye av halvparten av fastlandsindustriens klimagassutslipp kan kuttes med kjent teknologi, og det er ingen grunn til å vente med å ta denne teknologien i bruk, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Utlysningsrunden som hadde søknadsfrist i august, var et direkte resultat av de grønne krisemilliardene regjeringen tildelte Enova i juni. Som en del av den styrkede satsingen på industrien var det også for første gang mulighet til å søke prosjektutredningsstøtte gjennom dette programmet. I alt 17 industriaktører søkte slik støtte og 11 fikk innvilget søknaden.

-Vi har utvilsomt truffet et behov med dette støttetilbudet. For industribedrifter som nå opplever usikkerhet på grunn av koronasituasjonen og derfor vil avvente større investeringer, er utredningsstøtten en gyllen mulighet til å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer, sier Oskar Gärdeman i Enova.

Populær satsing

Av de resterende 21 prosjektene fikk 13 prosjekter støtte til batteripakker i tilknytning til oppdrettsanlegg, fem prosjekter fikk støtte til utnyttelse av spillvarme, to fikk støtte til elektrifisering av arbeidsprosesser, mens ett prosjekt fikk støtte til utfasing av fossil varme. Til sammen ble det tildelt støtte på 27,6 millioner kroner. Prosjektene vil totalt bidra til et klimaresultat på 11 000 tonn CO2 og et energiresultat på 30 GWh.

Totalt har Enova nå støttet 143 prosjekter med til sammen 202 millioner kroner gjennom støttetilbudet som ble etablert for bare halvannet år siden. Ingenting tyder på at interessen for tilbudet er dalende – tvert imot: I søknadsrunden som hadde frist 1. oktober kom det inn hele 80 søknader som skal behandles i løpet av denne måneden.

-Vi har jo støttet energitiltak i industrien i over ti år, men med den nye satsingen har interessen virkelig skutt i været, sier Gärdeman.

Ny runde i desember

Støttetilbudet Energi- og klimasatsinger i industrien skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke tas i bruk i stort nok volum i dag. Som følge av ekstramidlene Enova ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke, har Enova styrket industrisatsingen både gjennom ytterligere søknadsrunder, flere temaer og lavere terskel for å kunne søke støtte. Dermed er det blitt mulig å støtte enda flere prosjekter og oppnå en raskere markedsutvikling for grønne teknologier i retning en fossilfri industri.

Neste søknadsfrist for å søke støtte til energi- og klimasatsinger i industrien er 1.desember.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef industri 405 52 716

Relaterte nyheter