Gå videre til innhold
SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)
SIRKULÆR ØKONOMI: Enova vil fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet (Foto: Enova)

Pressemelding -

25 ombruksprosjekter får 8,8 millioner kroner i støtte fra Enova

- Vi er svært fornøyde med de gode søknadene som vi fikk inn i vår første søknadsrunde. Dette lover godt for ombruk i byggenæringen, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova.

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk.

- Vi vil derfor fremskynde utviklingen av mer ressurseffektive og sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å støtte prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet. Det å støtte så mange prosjekter i den aller første utlysningen viser at markedet vil bli med på en viktig endring, sier Barnwell.

Enova har tre støtteordninger for ombruksprosjekter i byggebransjen: Ombrukskartlegging, prosjektering for ombruk og mulighetsstudie. Kommende søknadsfrister er 3. juni, 2. september og 1. november. Mer info om støtteordningene finnes her på Enovas nettsider.

- Potensialet for å få til å kutte utslipp og få i gang sirkulærøkonomien er stort. Jeg er veldig glad for å se at det er stor vilje i byggenæringen til å være en del av løsningen. De 25 ombruksprosjektene som får støtte fra Enova i dag er eksempler på rett utvikling. Byggenæringen har mye å bidra med på veien til å nå Norges klimamål. Viljen vi ser i bransjen støttes av staten. Det handler om å stille krav og stille opp. Regjeringen vil skjerpe klimakravene til byggenæringen, og følger opp Hurdalsplattformens målsetting om å stimulere til mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer i byggeprosesser. Dette illustrerer godt overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, noe som er helt avgjørende skal vi klare å kutte utslipp og få en mer bærekraftig byggenæring, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Disse ombruksprosjektene mottok støtte etter første søknadsfrist:

Søker

Prosjekt

Sted

Støtte

Studentsamskipnaden SIO

Mulighetsstudie - Studenthuset i St. Olavs gate 23

Oslo

300 000

Moland Datacenter AS

Mulighetsstudie - Datasentermodul som kan demonteres og ombrukes

Fyresdal

96 800

Basecamp Hotel Hellesylt AS

Mulighetsstudie - Ombruk og design for ombruk

Hellesylt

275 000

Trondheim Kommune

Mulighetsstudie - Gjenbruksprosjekt Granåsen Idrettspark

Trondheim

211 250

Obos Nye Hjem AS

Mulighetsstudie - Urban Village

Oslo

200 200

Lilleaker Prosjekt AS

Mulighetsstudie - Muligheter for ombruk i prosjektet

Oslo

300 000

Omtre AS

Mulighetsstudie - Lager for demontering, flytting og remontering

Ringerike

299 575

Tanke Svilands Gate 30-36 AS

Ombrukskartlegging - Tanke Svilands gate 30

Stavanger

199 950

Rogaland Fylkeskommune

Ombrukskartlegging - Rogaland fylkeshus

Stavanger

195 925

Sannergata 2 AS

Ombrukskartlegging - Sannergata 2

Oslo

200 000

E C Dahls Eiendom AS

Ombrukskartlegging - Nordre gate 12

Trondheim

200 000

Lilleaker Prosjekt AS

Ombrukskartlegging - Lilleakerveien 4E

Oslo

200 000

Leangen Næring AS

Prosjektering - Leangen Næringsbygg

Trondheim

303 000

Oslobygg KF

Prosjektering - Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Oslo

100 000

Porsmyrveien 3 AS

Prosjektering - Porsgarden

Sandnes

600 000

Auglendsmyrå 2 AS

Prosjektering - Site 4016 Spinn

Stavanger

600 000

Ö Drømtorp AS

Prosjektering - Fremtidsrettet, fleksibelt lager

Ski

546 400

E C Dahls Eiendom AS

Prosjektering - Nordre gate 12

Trondheim

600 000

Ragn Sells AS

Prosjektering - nullutslippsanlegg for avfallshåndtering

Drammen

600 000

Drømtorp AS

Prosjektering - Glynitveien 33

Ski

431 400

Sirkulær Ressurssentral AS

Prosjektering - Ombruksdekke

Oslo

425 400

Sirkulær Ressurssentral AS

Prosjektering - Ombrukspaviljonger

Oslo

600 000

Verket Moss AS

Prosjektering - Papirhuset

Oslo

431 400

Obos Nye Hjem AS

Prosjektering - Urban Village

Oslo

400 400

Bjørn Kristian Bråten

Prosjektering - Nytt fjøs med ombruk av returtre

Noresund

484 700

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194
Fredrik Bengtsen

Fredrik Bengtsen

Markedsrådgiver 936 74 046

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.