Gå videre til innhold
NYVINNINGER: Askos elektriske og autonome fraktefartøy var et av mange Enova-prosjekt som fikk støtte i 2019 (Illustrasjon: Naval Dynamics)
NYVINNINGER: Askos elektriske og autonome fraktefartøy var et av mange Enova-prosjekt som fikk støtte i 2019 (Illustrasjon: Naval Dynamics)

Pressemelding -

2019 ble et historisk år for Enova-støtte

Aldri har det blitt gitt så mye Enova-støtte til norske virksomheter og forbrukere som i 2019. Det viser Enovas årsrapport for fjoråret. Alt i alt ble det gitt tildelinger på til sammen 5,6 milliarder kroner til nesten 22 300 energi- og klimaprosjekter. Enova mener at fjorårsresultatene viser at omstillingen av norsk næringsliv nå er i gang for fullt. Samtidig deler foretaket den store usikkerheten som er skapt av koronasituasjonen og er tett på rekken av prosjekter som kan bli påvirket.

– 1 484 prosjekter i norske virksomheter med samlede tilsagn på 5,2 milliarder kroner er ny rekord for oss, målt både i antall og kroner. Sistnevntes rekord er satt med drahjelp av en annen milepæl, nemlig støtten på 2,3 milliarder kroner til verdens største flytende havvindpark – det største enkelt-tilsagnet til Enova noensinne, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Stor omstillingsvilje

Også norske boligeiere er med på omstillingen som aldri før. I fjor utbetalte Enova til sammen 334 millioner kroner i støtte til 20 789 energitiltak i norske hjem . Begge tallene er historisk høye.

Æren for rekordresultatene gir Enova-sjefen til bedriftene og befolkningen.

– Det er alltid de som gjennomfører disse prosjektene som tar den største risikoen og bærer de høyeste kostnadene. De mange små og store skrittene som nå tas i norske hjem og norske bedrifter er ikke bare et tegn på at Norge er klar for omstillingen – de er selve omstillingen.

Ny klimateknologi utvikles og tas i bruk

2019 var fylt med en rekke meget lovende teknologiprosjekter. I tillegg til Hywind Tampen kan nevnes solcelleinnovasjonen hos REC Solar, varmelagring hos Kvitebjørn Varme, ASKOs autonome fraktefartøy og åtte prosjekter som skal demonstrere morgendagens løsninger for et robust energisystem i stor skala.

– Det er store og virkelig innovative prosjekter som dette som ofte får mest omtale, men det er ikke nok at teknologiene utvikles. Like viktig er det at teknologiene deretter spres og tas i bruk i tilstrekkelig monn, presiserer Nakstad, og løfter frem Nullutslippsfondet som et eksempel på at 2019 også var et godt år for å øke volumet av nye klimavennlige teknologier i markedet:

– Vi fikk i 2019 i oppdrag å forvalte Nullutslippsfondet, en samling støttetilbud som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Her introduserte vi i august støtte til innkjøp av elektriske varebiler, noe som fikk meget rask respons i markedet. Ved årsskiftet hadde vi gitt tilsagn om støtte til rundt 3 300 elvarebiler.

Se fullstendig prosjektliste.

Utslippsfrie bygg også viktig for omstillingen

2019 var det siste året med direkte klimagassutslipp fra norske bygg, etter at forbudet mot fossil oljefyring trådte i kraft 1. januar 2020. Enova har vært med på å berede grunnen for dette forbudet gjennom å støtte omlegging til fornybare løsninger både i husholdninger og yrkesbygg.

– Men selv utslippsfrie bygg har en viktig oppgave også i den videre omstillingen, presiserer Enova-sjefen. – Vårt fokus i byggsektoren fremover blir å redusere energibruken og begrense belastningen på strømnettet gjennom effektreduserende tiltak.

Et utfordrende år i vente

– Slik vi ser det, utgjorde den samlede aktiviteten i 2019 et viktig steg mot lavutslippssamfunnet. Et steg i riktig retning er imidlertid av mindre verdi uten stegene som følger etter, og med den pågående koronasituasjonen er det en risiko for at pågående prosjekter mister gjennomføringskraft.

Enova er forberedt på at det kan bli både forsinkelser og kanselleringer, og lover å være en fleksibel samarbeidspartner i en utfordrende tid.

-Vi vet at dette er en meget krevende periode for mange av dem vi samarbeider med i næringslivet, og det er av avgjørende betydning at når aktiviteten kommer opp i full fart igjen, er det med fortsatt fokus på å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, avslutter Nakstad i Enova.

Les mer og last ned Enovas resultatrapport her. 

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.