Gå videre til innhold
Saferock AS har utviklet en teknologi som vil gi oss mer klimavennlig betong. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner. Foto: OiOiOi
Saferock AS har utviklet en teknologi som vil gi oss mer klimavennlig betong. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner. Foto: OiOiOi

Pressemelding -

11,5 millioner til Saferock: Enova støtter nytt pilotanlegg for produksjon av mer klimavennlig betong

Saferock har utviklet en teknologi som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong. Dette kan føre til en kraftig reduksjon av CO2-utslipp, som er en betydelig utfordring i byggebransjen.

-Betongindustrien vil spille en viktig rolle for at vi skal nå våre klimamål. Produksjon av betong er i dag en stor utslippskilde for klimagass både nasjonalt og internasjonalt. For å komme til en 1,5 graders verden, trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen. Karbonfangst og lagring, hvor Norge er i front, er én vei å gå. Dersom Saferock lykkes med sitt prosjekt, vil vi ha enda et alternativ for produksjon av betong med lave klimagassutslipp. Og det attpå til ved å ta i bruk en ressurs som i dag er avfall, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Støtter veibryterne

Saferock er en spin-off fra Universitetet i Stavanger og målet med pilotanlegget er å kommersialisere egenutviklet teknologi for produksjon av geopolymerbetong. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner.

- Enova støtter de som går foran og baner vei for mer bærekraftige produkter i byggebransjen. Dette pilotprosjektet kan demonstrere at løsningen kan skaleres fra laboratoriestadiet til industriell størrelse samtidig som produktkvaliteten opprettholdes. Dette er ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene om reduserte utslipp, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Kutter CO2-utslipp med 80 prosent
Et nytt Mount Everest hvert år. I betong. Så stor er verdens årlige tilvekst av betongbyggverk. Den viktigste ingrediensen i betong er sement. Problemet er at sementproduksjon står for om lag åtte prosent av verdens klimagassutslipp.

Det er derfor et stort behov for mer bærekraftige alternativer. I vanlig sementproduksjon kommer størsteparten av CO2-utslippene fra brenning av kalkstein. Under høy temperatur drives CO2 ut av kalksteinen. Saferocks teknologi baserer seg heller på en blanding av knust stein og geopolymer, og unngår dermed både forbrenning og bruk av kalk.

-Vi er veldig fornøyd med støtte fra Enova for å etablere et pilotanlegg for produksjon av bærekraftig betong. Dette er en viktig milepæl i selskapets planer for å kommersialisere fremtidens bygningsmateriale uten CO2-utslipp fra produksjon. Markedet for bærekraftige og sirkulære bygningsmaterialer er i sterkt vekst og Saferock ser store muligheter med vår teknologi innen bærekraftig betong, sier daglig leder Espen Lea i Saferock AS.

Gruveavfall blir betong
Avgangsmasser fra gruvedrift har vist seg spesielt godt egnet i Saferocks produksjonsprosess. Ilmenittprodusenten Titania skal levere gruveavfall som innsatsfaktor til pilotanlegget. Ved full drift vil anlegget ha en produksjonskapasitet på opptil 17 tonn geopolymerbetong per dag.

I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger. I tillegg planlegger Lysefjorden Investering å demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferocks pilotanlegg i oppføring av et signalbygg ved Lysefjorden i samarbeid med Snøhetta.

- Dette er et interessant samarbeid, som kan bidra til kunnskapsspredning og markedsføring av geopolymerbetong som klimavennlig byggemateriale i bransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Nakstad.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Titania AS, Velde Industri AS, Resitec AS, Snøhetta AS og Lysefjorden Investering AS.

Emner

Kategorier


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565
Fredrik Bengtsen

Fredrik Bengtsen

Markedsrådgiver 936 74 046

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.