Gå videre til innhold
Yara bygger milliardbusiness for miljøløsninger

Nyhet -

Yara bygger milliardbusiness for miljøløsninger

Næringsminister Monica Mæland innviet torsdag Yaras 50-millioners testfabrikk, der selskapet skal prøvekjøre ny teknologi for rensing av miljøskadelige utslipp. Dette er den teknologiske spydspissen i en stor satsing på en ny milliardbusiness.

- Utslipp av NOx-gasser er både en helse- og miljøbelastning. Her investerer vi i spisskompetanse for å levere løsninger til store utslippskilder,» sier konsernsjef i Yara Torgeir Kvidal.

NOx-gasser er ett av hovedproblemene for luftkvaliteten i byer. Yara har over de siste par årene gjort en rekke målrettede oppkjøp i teknologibedrifter for å sikre seg økt teknologisk kompetanse på området.

«Investeringen i test-fabrikken bygger videre på de om lag 1,3 milliardene vi har investert i teknologiselskaper og egen kapasitet for å bli industriledere på rensing av NOx,» sier Kvidal.

I test-fabrikken forbrennes ammoniakk til NOx-gass, som deretter kjøres igjennom katalysatorer før eventuelle rester resirkuleres inn i gjødselfabrikkens ordinære produksjon. Slik sikres testing i industriskala uten utslipp til miljøet, og Yara regner med å omsette miljøløsninger for 10 milliarder årlig i 2020.

Bygger industrimiljøet

Sammen med to andre FoU-anlegg i Porsgrunn er dette del av en 100-millioners satsing på utvikling av bedre miljøløsninger. Spisskompetansen i forskningssenteret har også være avgjørende for at Yara nå bygger en av verdens mest miljøvennlige salpetersyrefabrikker.

Mæland og Kvidal markerte også prosjektstart for Yaras investering på 2,25 milliarder i økt kapasitet ved fabrikken i Porsgrunn. Dette prosjektet tar i bruk nye teknologiløsninger som gir en grønnere profil enn tradisjonell produksjon.

- Vi øker produksjonen i Porsgrunn med en kvart million tonn, og med støtte fra Innovasjon Norge og Enova får vi en bedre miljøprofil enn ved eksisterende anlegg,» sier Kvidal.

Statsforetaket Enova har investert 52 millioner kroner i Yaras nysatsing. Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova er svært godt fornøyd med prosjektet.

- Investeringsstøtten fra Enova skal bidra til at industrien strekker seg lenger enn den ville ha gjort uten slik støtte. Her har Yara tatt i bruk innovative løsninger og de blir mer energieffektiv. Selskapet har et kontinuerlig fokus på energieffektivisering og har med denne grønne satsingen vist at selskapet tar sitt miljøansvar på alvor,» sier Kvam.

Innovasjon Norge bidrar med ytterligere 10 millioner kroner. Resultatet av støtten er blant annet at Porsgrunn er første fabrikk i Yara-systemet som gjør fullskala testing av innovative løsninger for mer energieffektiv produksjon med reduserte klimagassutslipp.

- Sammenliknet med eksisterende anlegg reduserer vi klimagassutslippene med 100.000 tonn CO2-ekvivalenter i året. Energieffektiviteten blir bedre – vi reduserer forbruket med 100 GWh mindre pr år, som tilsvarer om lag 5.000 husholdninger,» sier Kvidal.

Kontaktpersoner:

Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef, Enova SF

Mobil: +47 950 66 565

eiliv.flakne@enova.no

Esben Tuman, Kommunikasjonsdirektør, Yara

Mobile: +4790508400
Office: +4724157026
Email: esben.tuman@yara.com

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.