Gå videre til innhold
Hvilket potensial har norsk havbruk for kutt i klimagasser? Enova arrangerer webinar rundt dette spørsmålet onsdag 26.mai. Les rapport og meld deg på via Enovas nettsider (Foto: Enova)
Hvilket potensial har norsk havbruk for kutt i klimagasser? Enova arrangerer webinar rundt dette spørsmålet onsdag 26.mai. Les rapport og meld deg på via Enovas nettsider (Foto: Enova)

Nyhet -

Webinar om klimakutt i havbruksnæringa

En studie som Asplan Viak har utarbeidet på bestilling fra Enova, setter opp tre ulike retninger for hvordan næringen kan vokse og hvordan produksjonen kan gjennomføres fram mot 2030 og 2050.

  • Uten innføring av klimatiltak vil en få en dobling av klimagassutslipp og 200% økning i energibruk i 2050. Denne utviklingen uten tiltak der produksjonen vokser, men uten store endringer i energibruk og forsyning blir i tiltaksanalysen omtalt som «referansebanen». Dette blir altså et «business as usual»-scenario.
  • Med hybridisering av større fartøy og elektrifisering av lokaliteter og mindre fartøy, kan årlige klimagassutslipp i 2050 kuttes med 30-40% sammenlignet med referansebanen (den uten tiltak og «basis vekst»). Med disse tiltakene vil likevel klimagassutslipp fra næringen være 10% høyere i 2050 enn det de er i dag, men det er da også lagt til grunn en større produksjon av fisk enn i dag.
  • Nye energibærere i tillegg til elektrifisering av lokaliteter og mindre fartøykan redusere de årlige klimagassutslippene i 2050 med 90% sammenlignet med referansebanen. Dette gir en reduksjon sammenlignet med dagens klimagassutslipp på 75%.

Nettopp hvilket potensial norsk havbruk har, settes på agendaen i et webinar onsdag 26.mai kl. 10:00. Her vil Asplan Viak gå gjennom studien i mer detalj samt at Enova vil redegjøre for hvordan foretaket tenker inn mot havbruksnæringa. Det vil være mulig sende inn spørsmål underveis i webinaret.

Meld deg på webinaret her.

Les rapporten her.

Les artikkel på iLaks her

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Marit Sandbakk

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver 470 12 326

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.