Gå videre til innhold
Vil utnytte muligheten i digitale strømmålere

Nyhet -

Vil utnytte muligheten i digitale strømmålere

Innen 1. januar 2019 skal digitale strømmålere monteres i alle norske hjem. Enova inviterer nå kraftbransjen til samarbeid for å finne ut hvordan de nye målerne skal kunne bidra til strømsparing.

– Med digitale målere som leser av strømmen automatisk får kunden i utgangspunktet enda mindre kontakt med strømleverandøren, og bevisstheten om strømforbruket kan gå ned. Det blir viktig å finne løsninger for å kommunisere med kunden underveis, sier adm.dir. Anders Thingbø i Lyse Energisalg, som var blant deltakerne på Enovas møte med bransjen i Stavanger.

Infrastrukturen må utnyttes

I den kommende forskriften om utrulling av digitale målere ligger det ingen krav til sanntidskommunikasjon mot sluttbruker, noe som i andre land har vist seg å føre til redusert strømforbruk. Enova ønsker at de digitale målerne som uansett kommer, blir utnyttet til fulle. Derfor utlyser de konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere» rettet mot markedsaktører i kraftbransjen. Konkurransen skal bidra til at målerne får følge av smarte tilleggsløsninger som kan motivere til å spare strøm.

Gjennom konkurransen ønsker Enova at ulike formidlingsløsninger fra smarte målere blir testet ut i tusener av norske husholdninger, for å se hvilke løsninger som reduserer strømforbruket mest.

– Vi er på jakt etter de beste løsningene som gir sluttbrukeren relevant informasjon om strømforbruket i sanntid. Løsningene skal gi varig redusert strømforbruk, og ha verdi både for strømkundene og bransjen, sier prosjektleder Monica Berner i Enova.

Opptil 30 millioner kroner kan bli delt ut til markedsaktører som er villige til å teste ut løsninger hos sine kunder. Målet er at prosjektet vil skape en etterspørsel fra forbrukerne med forventninger om gode løsninger.

Utfordrer kraftbransjen

– Det finnes mange produkter på markedet, fra systemer som også styrer varmtvannsberederen din, til enkle mobil-apper som kun viser strømforbruket i øyeblikket. Noen mennesker er superinteresserte detaljstyrere, mens andre bare vil la et system ta seg av alt. Vi vil gjerne dekke hele denne bredden i prosjektet, sier Berner.

For å finne de beste løsningene, er det viktig at markedsaktørene kommer på banen i konkurransen. Derfor avholder Enova nå dialogmøter med bransjen rundt omkring i landet.

– Denne konkurransen utfordrer oss til å finne gode løsninger som gir merverdi både for oss og kundene. Det er bra, bransjen trenger å bli utfordret til å få i gang denne utviklingen, sier markedsdirektør Magnus K. Olsen i Lyse Energisalg.

Related links

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087

Relaterte nyheter

Relaterte events