Gå videre til innhold
Vil utnytte muligheten i digitale strømmålere

Nyhet -

Vil utnytte muligheten i digitale strømmålere

Innen 1. januar 2019 skal digitale strømmålere monteres i alle norske hjem. Enova inviterer nå kraftbransjen til samarbeid for å finne ut hvordan de nye målerne skal kunne bidra til strømsparing.

– Med digitale målere som leser av strømmen automatisk får kunden i utgangspunktet enda mindre kontakt med strømleverandøren, og bevisstheten om strømforbruket kan gå ned. Det blir viktig å finne løsninger for å kommunisere med kunden underveis, sier adm.dir. Anders Thingbø i Lyse Energisalg, som var blant deltakerne på Enovas møte med bransjen i Stavanger.

Infrastrukturen må utnyttes

I den kommende forskriften om utrulling av digitale målere ligger det ingen krav til sanntidskommunikasjon mot sluttbruker, noe som i andre land har vist seg å føre til redusert strømforbruk. Enova ønsker at de digitale målerne som uansett kommer, blir utnyttet til fulle. Derfor utlyser de konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere» rettet mot markedsaktører i kraftbransjen. Konkurransen skal bidra til at målerne får følge av smarte tilleggsløsninger som kan motivere til å spare strøm.

Gjennom konkurransen ønsker Enova at ulike formidlingsløsninger fra smarte målere blir testet ut i tusener av norske husholdninger, for å se hvilke løsninger som reduserer strømforbruket mest.

– Vi er på jakt etter de beste løsningene som gir sluttbrukeren relevant informasjon om strømforbruket i sanntid. Løsningene skal gi varig redusert strømforbruk, og ha verdi både for strømkundene og bransjen, sier prosjektleder Monica Berner i Enova.

Opptil 30 millioner kroner kan bli delt ut til markedsaktører som er villige til å teste ut løsninger hos sine kunder. Målet er at prosjektet vil skape en etterspørsel fra forbrukerne med forventninger om gode løsninger.

Utfordrer kraftbransjen

– Det finnes mange produkter på markedet, fra systemer som også styrer varmtvannsberederen din, til enkle mobil-apper som kun viser strømforbruket i øyeblikket. Noen mennesker er superinteresserte detaljstyrere, mens andre bare vil la et system ta seg av alt. Vi vil gjerne dekke hele denne bredden i prosjektet, sier Berner.

For å finne de beste løsningene, er det viktig at markedsaktørene kommer på banen i konkurransen. Derfor avholder Enova nå dialogmøter med bransjen rundt omkring i landet.

– Denne konkurransen utfordrer oss til å finne gode løsninger som gir merverdi både for oss og kundene. Det er bra, bransjen trenger å bli utfordret til å få i gang denne utviklingen, sier markedsdirektør Magnus K. Olsen i Lyse Energisalg.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Kommunikasjonsrådgiver
Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087

Relaterte nyheter

Relaterte events