Gå videre til innhold
Vil ha mer kraft til lavutslippssamfunnet

Nyhet -

Vil ha mer kraft til lavutslippssamfunnet

-Framtiden har sitt beste utgangspunkt i Norge, men vi griper ikke denne muligheten uten en massiv satsing på fornybar energi og energieffektivisering. Det var  budskapet fra Enova-sjef Nils Kristian Nakstad til 800 deltakere på Enovakonferansen.

Nakstad hentet inspirasjon til talen fra leserinnlegget til Ida Tengesdal i Aftenposten ifjor, der hun uttrykte stor bekymring for den handlingslammelsen mange viser overfor klimautfordringen– Vi kan velge å trykke på slumreknappen. Vi kan velge å døse litt lengre. Men vi har et valg, innledet Enova-direktøren med henvisning til 20-åringens leserinnlegg.

(Se og hør hele talen under - saken fortsetter nedenfor)


Kraftig signal

Nakstad var tydelig på at det bare en ting som gjelder nå:

– Vår framtid må utvikles og skapes innen rammen av et lavutslippssamfunn.  Med mindre vi aksepterer vesentlige velstandskutt, må vi finne andre måter å dekke store deler av vårt energibehov på. Alt vi gjør framover må derfor gi både verdiskaping, fortsatt velferdsutvikling og lave utslipp.

Nakstad mener at utfordringene vi nå opplever i norsk økonomi, forsterker dette bildet.

– Forskning, grensesprengende innovasjon og eksport har gitt oss flere tiår med betydelig vekst og velstand – drevet fram av den imponerende jobben som er gjort på og i tilknytning til norsk sokkel. Vi ser nå en akselererende nedtur. Gode, trygge arbeidsplassererstattes med usikkerhet. Dette er et kraftig signal om behovet for omstilling og nye livskraftige arbeidsplasser, sa Nakstad.

Energiutfordring

Med vår enorme tilgang på fornybar energi mener Enova og Nakstad at Norge har en unikmulighet til å greie omstillingen.

– Vi slipper ikke ut klimagasser for moro skyld. Utslippene kommer som et resultat av aktiviteter som det norske samfunnet er avhengig av, enten det er verdiskaping i industrien eller transportløsninger for både folk og varer.

Når vi i likhet med andre land skal få utslippene ned mot null på sikt, må vi sørge for at vi har nok fornybar energi til at vi kan ha fortsatt stor verdiskaping, utdypet Nakstad.

– I dag har vi i gode år en verdiskaping på 700 milliarder kroner i olje og gass. For å skape disse verdiene, trenger vi nesten ikke energi fra land. Oljeutvinningen belaster med andre ord vårt stasjonære energisystem svært lite.  La oss tenke oss at vi skal erstatte all verdiskaping fra olje og gass med ny verdiskaping fra andre sektorer. Vi bruker i dag rundt 240 TWh energi i Norge. Om industri på land skulle ha skapt samme verdier, ville vi ha trengt nesten like mye mer energi som det vi i dag bruker, sa Nakstad.

Vil satse mer på innovasjon

Han understreket at dette kanskje ikke er det mest sannsynlige scenariet, men at det likevel ikke er tvil om at lavutslippssamfunnet vil kreve en massiv satsing på energieffektivisering og fornybar energi.

– Den kortsiktige overkapasiteten i kraftbransjen er ikke et varig problem, men det kan bli et stort problem hvis lave priser blir en sovepute for å investere i innovative energiløsninger, og at vi sløser med energien.

Han avsluttet talen med å varsle at Enova vil satse enda sterkere på innovasjon framover.

– VI trenger innovasjon for å bringe fram de næringene som kan utnytte de fornybare energiressursene som Norge sitter på, og innovasjon for å sikre at de fornybare ressursene kan gjøres tilgjengelig til konkurransedyktige priser. Vi ønsker å forsterke vårt bidrag til dette. Vi ønsker sammen med dere å utvikle nye virkemidler som gjør det lettere for dere å ta de djerve valgene. Vi ønsker også å bevege oss bakover i innovasjonskjeden og ta større risiko tidligere, sa Nakstad.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.