Gå videre til innhold

Nyhet -

Vil ha energivennlige hjem

8 av 10 boligkjøpere synes energimerking er viktig når de skal velge sitt nye bosted, viser ferske tall fra Klimabarometeret 2014.

81 prosent av oss synes at energimerket er av betydning når vi skal bytte bolig, ifølge undersøkelsen som tar sikte på å vise nordmenns holdninger til energi- og klimaspørsmål.

Bør økes

– Det er positivt med fokus på energiøkonomi i boliger. Kostnaden til oppvarming utgjør en betydelig del av total bokostnad, og for mange forbrukere bør bevisstheten rundt mulig effektivisering økes, sier styreleder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund. Ifølge Boldvik finnes det foreløpig ikke noen dokumentasjon på at energimerket har betydning for verdien av en bolig i Norge.

Men funn fra Danmark – hvor energimerkeordningen har eksistert lengre enn her hjemme - viser at salgsprisen øker med hele 1000 kroner kvadratmeteren per trinn man rykker opp på energiskalaen.

Sparer energi

Når du energimerker boligen får du en energiattest, noe som er obligatorisk ved salg og utleie av privatboligerEnergimerket viser bygningens energistandard, og består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. I tillegg omfatter energiattesten ofte målt energibruk og en tiltaksliste som viser hva som kan bidra til å gjøre boligen mer energieffektiv.

- Bygninger står for opp mot 40 prosent av energibruken i Norge i dag. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og hva som kan gjøre boliger og bygninger mer energieffektive., sier Tor Brekke, Enovas markedssjef for bolig.

Kan oppjustere energimerket

Med energirådgivningsprogrammet, som var nytt i fjor vår, bidrar Enova til at alle som ønsker å oppgradere får godt utbytte av investeringen. Til nå har over 600 boligeiere søkt Enova om støtte til energirådgivning, og fått en plan for hvordan man kan oppjustere energimerket til boligen. 

– Ordningen er svært populær, og har gjort enda flere huseiere motivert til å gjøre boligen sin så energieffektiv som mulig, sier Brekke. I tillegg til at oppgradering gjort på riktig måte kan bidra både til å spare miljø og strømutgifter, og øke verdien på boligen, er han opptatt av å understreke at boligen også vil bli mer behagelig å bo i.

-Energimerket er i høyeste grad også et komfort-merke, sier han.


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.