Gå videre til innhold
Vil betale mer for grønne boliger

Nyhet -

Vil betale mer for grønne boliger

Én av tre boligkjøpere er villige til å betale mer for en bolig med bedre energikarakter. Nå vil Enova hjelpe de som ønsker å energi-oppgradere.

34 prosent er villig til å betale mer for en bolig med bedre energikarakter sammenlignet med en bolig som ellers har samme standard. Det viser en ny undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av Enova.

- Tallene underbygger en trend hvor nordmenn blir mer og mer opptatt av energivennlige boliger. Det er gledelig om man i tillegg til å spare strømutgifter og miljøet, også kan heve verdien av boligen med de riktige tiltakene.

- Vi håper dette sammen med vårt nye tilbud om energirådgivning kan motivere enda flere til å energioppgradere boligen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Støtte til energirådgiving


Enova vil nå bidra til at alle som ønsker å oppgradere får godt utbytte av investeringen. Med Enovas nye støtteordninger kan du få opptil 5 000 kroner i støtte til energirådgivning.

 Med en grundig energigjennomgang av boligen til grunn, kan du lett velge den riktige kombinasjonen av tiltak. Slik er du sikret at tiltakene du gjennomfører faktisk fører til høyest mulig energibesparelse, og bedrer energimerket til boligen din, sier Kvam.

Forskning viser at en av viktigste forklaringene på at energibruken flater ut i norske boliger, er at mange gjennomfører energieffektiviseringstiltak. I det ferske klimabarometeret oppgir hele 31 % av boligeierne at de har planer om å gjennomføre slike tiltak


- Vi får stadig flere søknader om støtte til å gjøre nye boliger så energieffektive som mulig, og det er også stor interesse for energisparing blant de med eldre boliger, sier Kvam

Nyttig hjelpemiddel


-Hvilke tiltak som egner seg best kommer mye an på hvilken type bolig man har. Når det gjelder forbedring av energikarakter, vil tiltak som reduserer boligens oppvarmingsbehov stå sentralt, forklarer Kvam.

Etterisolering, vindtetting og bytte til bedre vinduer gjør store utslag, og bør vurderes dersom en likevel planlegger større bygningsmessige arbeider på boligen

-I tillegg vil oppvarmingsløsninger som varmepumpe og solfanger bidra til forbedret energikarakter, samtidig som disse tiltakene også forbedrer boligens oppvarmingskarakter, sier Kvam.

Se gode energiråd for ulike boligtyper


EnergimerkeordningenFra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.