Gå videre til innhold
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Enovakonferansen.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på Enovakonferansen.

Nyhet -

– Utslippskutt må også handle om næringsutvikling

Da statsråd Ola Elvestuen talte til Enovakonferansen tirsdag, la han ikke skjul på at klimamålene er ambisiøse. Men den ferske klima- og miljøministeren understreket at det er fullt mulig – og nødvendig – å kutte utslipp og samtidig drive næringsutvikling.

– Vi skal kutte 40 prosent av utslippene på 12 år. Det er mye, og det krever at vi bruker hele spekteret av virkemidler, som for eksempel påbud, forbud, det offentlige anbudssystemet og målrettede støtteordninger hos Enova.

Statsråden understreket at staten må støtte opp under den endringsviljen og de nye ideene som finnes i markedene:

– Utvikling kommer nedenfra og opp, hvor bedrifter og lokale myndigheter er i førersetet, men det er våre folkevalgte på nasjonalt nivå som har det største ansvaret for å drive fram utviklingen. Enovas rolle er å dytte bedriftene og teknologiene over i det som blir et marked. Dette handler ikke bare om utslippskutt, men om en næringsutvikling som skal stå seg over tid.

Norge skal ligge helt i front

Mange av konferansedeltagerne har vært spente på hva de kan forvente av den nye klima- og miljøministeren. Til dem lovte Elvestuen følgende:

– Jeg skal bruke alle de kreftene jeg har på at Norge skal ligge helt i front på utslippskutt, på å utvikle ny teknologi og være den første til å ta i bruk ny teknologi, alt på en slik måte at norsk næringsliv kan få utvikle seg og være i front på denne utviklingen vi må få til.

Vanskelig, men fullt mulig

På spørsmål fra salen om hva som er Norges største utfordringer i møte med den grønne omstillingen, svarte statsråden:

– Norge er i en spesiell situasjon, i og med at vi er så økonomisk avhengig av det produktet som vi globalt skal bruke mindre av. Vi har et stort næringsliv rettet inn mot olje og gass, og mange av disse bedriftene må være med oss på den nødvendige endringen. Aktiviteten i petroleumssektoren klarer vi nok å erstatte, men de enorme inntektene fra sektoren er vanskeligere å erstatte. Dette blir en viktig del av helheten framover, og en utfordring, men fullt mulig å få til.

Se hele innlegget til statsråden på Enovakonferansen:

Se de andre innleggene fra Enovakonferansen

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.