Gå videre til innhold
Tror på nytt soleventyr i Norge

Nyhet -

Tror på nytt soleventyr i Norge

Styreleder Alf Bjørseth i Scatec uttalte på Enovakonferansen tirsdag at norsk solindustri kan bli verdensledende, slik den var på 90-tallet.

Solindustrien i Norge sprang ut fra miljøer med høy silisiumkompetanse, og på 90-tallet var Norge verdens største produsent av silisium.

– I en periode var norsk solindustri verdensledende. Det er ikke lenger tilfelle, men Norge har fortsatt mulighet til å hevde seg i utviklingen. Innsatsfaktorene som kompetanse, kapital og garantikapasitet er avgjørende for å lykkes, sa Bjørseth under Enovakonferansen i Trondheim tirsdag.

Enova ser lyst på sol

Programdirektør Øyvind Leistad i Enova er enig med Bjørseth i at Norge fortsatt har mye å bidra med innen solenergi.

– Satsingen på sol i Norge forsvant ikke med REC. Potensialet for å utnytte solenergien er større i sørlige strøk enn på norsk jord, men Norge har en meget oppegående smelteverks- og metallindustri som satser globalt med stor selvtillit for tiden, sier Leistad.

Også i norsk energiforsyning vil solenergi kunne spille en større rolle fremover, spår Leistad.

– Solceller og solfangere er noe alle kan ta i bruk, og interessen for å produsere sin egen energi kan være større enn vi har sett hittil. Utviklingen i energimarkedet går raskt, og for å få mer erfaring støtter Enova investeringer i solenergi i norske hjem gjennom Enovatilskuddet, sier Leistad.

Internasjonale trender

I tillegg til å se på utviklingen av fornybar energi i Norge, presenterte Alf Bjørseth i sitt innlegg flere internasjonale energitrender som vil prege utviklingen globalt:

– Strøm blir fremtidens store energibærer med sol-, vind- og vannkraft som viktige energikilder. Strømforbruket vil øke, både i vestlige land og utviklingsland. Batterier blir rimelige, gode og mer anvendelige, og vi kommer til å se reduksjon i forbruket av fossil energi, sa Bjørseth og la til: – Den dramatiske omleggingen skjer nå, og den skjer raskt.

Styrelederen i Scatec hadde flere konkrete eksempler:

  • 39 % av el-forbruket i Danmark i 2014 ble dekket av vindkraft
  • Solkraft sto for 36 % av all ny elektrisitetskapasitet i USA i fjor
  • Hvert 2,5. minutt ble det installert solkraftanlegg i USA i 2014 – 200 000 anlegg i alt
  • Tyskland fikk i fjor for første gang mer strøm fra fornybare kilder enn fra andre kilder

Bjørseth kaller utviklingen "fornybar-revolusjonen", og sier at prognosene viser at investeringen i fornybar energi vil øke betraktelig frem mot 2030.

– Kull, gass og olje vil stå for 40 prosent av investeringen i produksjonskapasitet, noe som innebærer et fall på 10–12 prosent. Investeringen i solceller de neste 15 årene er estimert til 3 000 milliarder dollar. I 2030 vil totalt 73 prosent av investeringen være i fornybar energi.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.